KAZNU Al-Farabi: o finanančných pyramídach

Vyššia škola ekonómie a podnikania Al-Farabi Kazakh National Universityis je historicky prvá a najväčšia vyhňa vysokokvalifikovaných ekonómov v Kazachstane.

Otvorili ju  v roku 1949 a slúžila ako základ pre vytvorenie Inštitútu národného hospodárstva Alma-Ata v roku 1963; ročne absolvuje 500 bakalárskych, magisterských a doktorandských titulov v odbore ekonómia a obchod, manažment a marketing, financie a účtovníctvo; tím vysoko odborných učiteľov v počte 20 doktorov vied, 45 kandidátov vied, 10 PhD.

Snúbi v sebe spojenie klasických univerzitných tradícií s modernými vyučovacími technológiami; zapojenie študentov do vedeckého výskumu, vedeckej kontinuity a vedeckých škôl, rozvíjajúcich sa v úzkej spolupráci s Ekonomickým inštitútom Ministerstva školstva a vedy Kazašskej republiky;

Alma-mater mnohých vynikajúcich kazašských vedcov, štátnikov, známych podnikateľov, rektorov, športovcov, ktorí sú hrdí na krajinu; zaujímavý, pulzujúci a rušný študentský život a pohodlný študentský kampus; prebiehajúce medzinárodné projekty a medzinárodné sieťové vzdelávanie.

Vedúca katedry akonomickej teórie kandidátka ekonomických vied,  profesorka Dauliyeva Galiya Rachmetovna usporiadala minulý týźdeň prednášku editora Finančných novín Vladimíra Bačišina na tému finančné pyramídy. Ten porozprával o histórii toho fenoménu a tom ako sa dá legislatívne obmedziť činnosť týchto podvodných schém. Kontakt na pani profesorku:  galiya.daulieva@kaznu.edu.kz.