Kazachstan: výkon ekonomiky dosiahol rast 3,2 %

ASTANA – Rast hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahol v minulom v Kazachstane 3,2 % 

Informoval o tom dnes 17. marca 2023 minister národného hospodárstva Alibek Sakenovič Kuantyrov.

Hrubý domáci produkt v trhových cenách, skrátene HDP, anglicky gross domestic product at market prices, skrátene GDP) alebo domáci produkt je hodnota všetkých finálnych vyrobených výrobkov a poskytnu,tých služieb rezidentskými jednotkami sledovaného územia, spravidla štátu, za sledované obdobie (spravidla za rok). Zodpovedá teda takzvanej hrubej pridanej hodnote celej ekonomiky v trhových cenách.

K rastu národného hospodárstva prispeli 3,2 % vyrobené tovary a poskytnuté služby 2,6%. Najväčší rast v ekonomike zaznamenali nasledovné odvetvia: stavebníctv (9,4%), poľnohospodárstvo (9,1%), informatika a komunikácie (8%), obchod (5%), doprava a vodné hospodárstvo (3,9%) a priemyselná výroba (3,4%).

V nedeľu 19. marca 2023 sú v Kazachstane parlamenté voľby. O priazeň voličov sa uchádza sedem politických strán.

Ministerstvo národného hospodárstva Kazašskej republiky je zodpovedné za strategické plánovanie, fiškálnu a rozpočtovú politiku, makroekonomické analýzy a prognózy, regionálny rozvoj, rozvoj miestnej samosprávy, rozvoj a podporu súkromného podnikania, investície, verejné a štátom garantované pôžičky a dlh, verejno-súkromné partnerstvo, verejné investičné projekty, prirodzené monopoly, správu verejného majetku, rozvoj verejnej správy.