Kazachstan včera, dnes a zajtra, tentoraz o maliarovi Kujukovi a o kriku jeho duše (7)

KARAGANDA – Karipbek Teltaevič Kujukov je kazašský umelec, ktorý maľuje perami na rukách a nohách. Narodil sa bez rúk v dôsledku vystavenia žiareniu, ktorému boli jeho rodičia podrobení počas testov na jadrovom testovacom mieste Semipalatinsk. Finančné noviny vám prinášajú exkluzívny rozhovor s kazašským maliarom.

Ako hodnotíte protijadrovú politiku Kazachstanu?

Kazachstan bol jedným z prvých štátov, ktorý zaviedol zákaz testovania jadrových zbraní na svojom území. Krajina uplatňuje mierovú politiku. Dôvodom je, že od konca druhej svetovej vojny sa testovalo na našom území mnoho jadrových zbraní, dokonca aj vodíkové bomby. Spôsobili to obrovské škody na zdraví obyvateľstva. Stále nevieme, čo sa skutočne stalo. Počas ZSSR sa veľa skrývalo.

Kazachstan robí veľa pre protijadrové hnutie. Praje si celý svet bez jadrových zbraní. Ponúka platformu pre mierové rokovania o odzbrojení. Nedokážete si ani predstaviť škody spôsobené jadrovými testami v Kazachstane. Postihnutých bolo viac ako milión obyvateľov. Nevedeli sme o to nič, pretože sa to na oficiálnej rovine tutlalo.

Kedy sa zmenilo vnímanie problému jadrových zbraní?

Práve vtedy bolo otvorené hnutie Semipalatinsk – Nevada. Spúšťačom tohto pohybu boli informácie, že dochádza k obrovským emisiám radiačného pozadia. Testy boli reakciou na americké bombardovanie Hirošimy a Nagasaki jadrovými zbraňami. Potom Stalin ukázal na Kazachstan, potom na to, že toto je riedko osídlené územie a že tu to bude v pohode. Každý si myslel, že živé organizmy budú minimálne poškodzované. Aj v politbyre si mysleli, že škody budú minimálne. ZSSR svojimi úspešnými testami odkázali USA, že aj „my sme silní“.

Čo sa to stalo?

Výrobcovia bômb vytvárali muníciu s čoraz väčšou silou. Sovieti chceli vyvolať dojem, že vedia vytvoriť ešte lepšie zbrane. Tým sa dokonca chválil Chruščov v OSN. Ľudia však bývali neďaleko od miesta testov. Pásol sa tam dobytok.

Ako to ovplyvnilo miestne obyvateľstvo?

Otec so mnou viedol sklápač smerom k poľnohospodárskej pôde. Pamätám si, ako sa na skládke v dôsledku jedného výbuchu vytvorilo jazero. Na území skládky slúžili mladí pracovníci. Kúpali sa v rádioaktívnom jazere. Nemyslel na dôsledky. A oni o nich nevedeli. Dobytok túto kontaminovanú vodu vypil. Ľudia potia kontaminované mäso. To je zrejmé v ďalších generáciách. Žiarenie sa prejavilo aj na zvieratách.

Napriek svojmu postihnutiu ste optimistický človek. Ako ste sa dokázali naučiť kresliť ?

Narodil som sa bez rúk. Keď bola moja matka mladá, videla tento výbuch. Mala deti, ktoré nežili ani rok. Keď som sa narodil, bol to pre ňu veľký šok. Nechcela ku mne ani prísť. Otca zavolali do nemocnice. Ponúkali mi, že ma dajú navždy uspať injekciou. Odmietol. Povedal. „Nie, vezmem tohto chlapca.“ Nebol som sám. Narodilo sa veľa takýchto mrzákov. Keď som išiel do prvej triedy, robil som všetko nohami. Písal som a maľoval nohami. Nohy boli moje ruky. Škola sa mi veľmi páčila. Navštevoval som stále viac krúžkov. Prečítal som veľa kníh. V škole som začal vyrábať plagáty, nástenné noviny.


Čo sa stalo po škole?

Študoval som na účtovníka v meste  Sergijev Pasad pri Moskve. Mám diplom účtovníka.

Ako ste sa stali maliarom?

Nebol som prijatý na Akadémiu umení v Karagande. Napriek tomu som sám začal študovať umenie maľby. Som samouk.

Čo rád  maľujete?

Krajiny., prírodu a mestá.

Aké je hlavné posolstvo vašich obrazov?

Protijadrové obrazy. Mám veľa obrazov venovaných ľuďom z oblasti Semipalatinska. Chcem, aby ľudia videli, čo sú to jadrové pokusy. To je plač mojej duše. Ekológia je pre mňa dôležitá téma.

Čo si najviac ceníte na ľuďoch?

Dobrotu, milosrdenstvo a láskavosť. Za čias Sovietskeho zväzu sa veľa rozprávalo o šľachetnosti. Na svete je veľa krutosti. Veľmi sa obávam detskej krutosti. Ľudia by mali byť súcitní.

Čo by ste chceli dosiahnuť, keby ste mali, nechcem Vás uraziť, ruky velikána ?

Chcem, aby všetci žili v jednote. Svet nepozná hranice, tie vytvára človek. Všetko na svete patrí ľuďom. Nepatrí niekomu, kto chce neustále bojovať. Je veľa ľudí, ktorí sú chamtiví. Prial by som si, aby sa aktívne predchádzalo konfliktom. Chcem, aby ľudia neboli rozdelení podľa farby pleti, alebo národnosti. Človek je vždy len človekom.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.