Kazachstan: stratégia so štruktúrou ekonomiky

NUR SULTAN – Vláda Kazachstanu pripravuje novú hospodársku politiku.  Povedal to minister národnej  ekonomiky Ruslan Dalenov. Pôjde o nové znenie Strategického plánu do roku 2025.

Podľa Ruslana Dalenova hlavnou úlohou bude vytvorenie novej štruktúry hospodárstva založenej na zvyšovaní jej sebestačnosti, účinnom rozvoji substitúcie dovozu, vytváraní nových ekosystémov pre rozvoj hlbokého prerozdeľovania vo výrobnom priemysle, cielenej investícii, ako aj na aktívnom raste vývozného potenciálu krajiny. Okrem toho sa začne aktívna práca na rozvoji agropriemyselného komplexu v nových podmienkach.

Mimochodom, dnes 31. augusta 2020 sa v Kazachstane oslavuje sviatok Kurban – ajt. Prvý prezident Nursultan Nazarbajev zablahoželal obyvateľom  v šetko najlepšie k sviatku. Ide o hlavný sviatok moslimov. Oslavuje sa kvôli obeti Ibhrahima, ktorý je v islame prorokom.

V svojom poslostve k ľudu krajiny Nursultan Nazarbajev napísal:  “Tento jasný deň symbolizujúci milosrdenstvo, humanizmus a kreativitu napĺňa naše srdcia láskou k našim susedom, povzbudzuje nás, aby sme konali dobré skutky a pomáhali tým, ktorí to potrebujú. V tento deň sa obraciame k Všemohúcemu a prosíme, aby sme nám poskytli pokoj a pokoj, silu a silu ducha.”

Podľa Koránu sa anjel Dźabrail zjavil Ibrahimovi vo sne a dal mu príkaz od Alaha, aby obetoval svojho syna. V Koráne nie je uvedené meno syna, v legende sa však spomína najstarší syn Ismail.