Kazachstan: obyvatelia podporili ústavné zmeny

NUR SULTAN  – Referendum o ústavných zmenách, ktoré bolo 5. júna 2022 je platné. Obyvvatelia krajiny súhlasili so zmenami základného zákona krajiny. Za zmeny hlasovalo takmer 70 % obyvateľov.

Podľa údajov krajských komisií, miest republikového významu, hlavného mesta k 22:00 miestneho času 5. júna 2022 hlasovalo 68,44 % z celkového počtu občanov zaradených do volebných zoznamov.

Ako bolo vidieť v niekoľkých volebných miestnostiach v Akmolimskej oblasti, pre obyvateľov hlasovanie v referende bolo sviatkom. Do volebných miestností prichádzali celé rodiny – dedkovia, babka, ich deti s vnukmi. Často vnuci vhadzovali do vlolebných urien hlasovacie lístky za rodičov, či starých rodičov. V obci Filipkovka Akmolinského okresu obyvatelia pracujú každý boží deň. Pestujú ti pšenicu, ovocie, zeleninu, chovajú dobytok, sliepky, zajace.

Aj napriek referendu je v obci je pracovné rušno, robia základy na cestu v dedine. Vo volebnej miestnosti, ktorá je v základnej škole vyhráva hudba. Pred vchodom do miestnosti dve dievčatá ponúkajú koláčiky. Človek by to ani len nečakal, ale potešia.

Dobrá nálada sa niesla aj v hlavom vysielaní televíznych staníc pod názvom Volebný maratón. Diskusie na politické témy sa striedajú so živými vstupmi homoristov, ale aj hudobných skupín. V televíznom štúdiu je dobrá nálada. Ľudia sa tešia, tancujú…

Hlava štátu Kassym-Žomart Tokajev sa zúčastnil na hlasovaní v republikovom referende vo volebnej miestnosti umiestnenej v budove Paláca školákov pomenovanej po al-Farabim.

Exkluzivita dnešného referenda spočíva v zavedení zmien a doplnkov súčasnej ústavy prostredníctvom celoštátneho referenda. Predtým boli zmeny a doplnky základného zákona prijaté parlamentom.

Po hlasovaní usporiadal Kassym-Žomart Tokajev brífing pre zástupcov domácich médií. Kassym-Žomart Tokajev vo svojom prejave zablahoželal obyvateľom Kazachstanu k uskutočneniu referenda.

„Dnešný deň je v skutočnosti dôležitým historickým dňom pre našu krajinu. Ľudia urobia osudové rozhodnutie. Neexistuje žiadny nátlak. Referendum bolo zorganizované na vysokej úrovni, uviedol vodca Kazachstanu.

Po referende, ktoré rozhodlo o zmenách politického systému, krajinu čaká balík ekonomických reforiem.