Kazachstan: náklady na jedného voliča sú 6 USD

ASTANA   – Celkové výdavky verejných financií na mimoriadne voľby do dolnej komory parlamentu sú 33, 4 miliád kazaškých tenge.

Pri prepočte keď sa za jeden americký dolár (USD) vymieňa 460 kazaškých tenge  (KZT), je to  72, 4  mil. USD. Na jedného z 12 miliónov oprávnených voličov tak pripadá 461 KZT, čo je 6 USD.

Z celkových nákladov, verejné financie hradia 70 výdavkov na mzdy, 30 % na ostatné naklady. Rozpočet posudzujú a schvaľujú Ministertvo fiancií Kazaškej republiky a Ministerstvo národného hospodárstva Kazašskej republiky spolu s vládnou komisiou pre financie.

V Kazchstane je dne 18. marca 2023 deň ticha, keď sa nomôže vieť volebná agitácie.

Vo volebnej kampani sa takmer nevyužívali veľké bilborady, skôr malé plagáty. Najrošírenejším nástrojom politickej reklamy boli videoklipy. Tie sa rozširovali v sociálnych sieťach, ale aj v televíznych staniciach.

Pred voľbmi bolo viacerov televíznych debát politických strán na verejnoprávnom televíznom kanáli Chabar. Boli hradené z verejného rozpočtu. Ostatné televízne kanály vysielali diskusie konkurujúcich si politických strán na základe peňažnej odplaty.

Počas volebnej kampane si politické strany platili za reklamný priestor v sociálnych sieťach rôzneho druhu. Politickí aktivisti mohli zdarma zverejňovať svoje príspevky podporujúce politické strany.

Ako pozorovatelia sa vo voľbách registrovali predstavitelia 14 nevládnych organizácii celoštátnej úrovne a 238 organizácií regionálneho významu.

Celkom sa na kmpani podieľalo 505 médií a 2 163 informáčných kanálov, ktoré posielajú obyvateľom svoje správy. V médiách sa celkom odvysielalo 2 509 klipov. Väčšonou sa šírili cez platformu Yotube.

V tohtoročných voľbách sa o priazeň uchádza sedem politických strán. Volia sa poslanci Mažilisu.

Mažilis parlamentu Kazašskej republiky (Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі) je dolná komora parlamentu Kazašskej republiky.

Mažilis tvorí 98 poslancov volených pomerným (stranícke zoznamy s 5 % celoštátnou bariérou, 69 mandátov) a väčšinovým (jednomandátové obvody, 29 mandátov) volebným systémom.

Volebné lístky dopĺňa Braillovo písmo. To je špeciálny druh písma, respektíve systému písania, určeného pre nevidiacich a slabozrakých. Funguje na princípe bodov vystupujúcich z papiera alebo iného povrchu, ktoré čitateľ vníma hmatom. Okrem nich sú na volebných miestach pre voličov dostupné aj audioklipy.