Gazprom: využitie zemného plynu v Afrike

JOHANESSBURG – Ruská firma Gazprom je pripravená pomôcť pri rozvoji výroby a využívania zemného plynu v afrických krajinách. 

Uviedol to ruský plynárenský gigant na medzinárodnom okrúhlom stole v Johannesburgu o výhodách plynu pre spotrebiteľov a ekonomiku.

Na okrúhlom stole sa zúčastnili zástupcovia podnikateľských komunít, experti a reportéri z deviatich afrických krajín vrátane Alžírska, Angoly, Ghany, Egypta, Kene, Mozambiku, Nigérie, Tanzánie a Južnej Afriky.

“S prihliadnutím na politiku juhoafrickej vlády na dekarbonizáciu ekonomiky by sa plyn mohol stať účinným prostriedkom na uspokojenie dopytu po energii, keďže obnoviteľné zdroje energie nedokážu zabezpečiť neprerušené dodávky. V tejto súvislosti sa domnievam, že skúsenosti Gazpromu s implementáciou skvapalneného zemného plynu a plynu projekty výstavby plynovodov by mohli byť predmetom záujmu juhoafrických partnerov,“ citovala tlačová správa ruského veľvyslanca Iľju Rogačeva.

“Väčšie využívanie zemného plynu pomôže Afrike vyriešiť celý rad problémov, od ekonomických cez sociálne a environmentálne. Veríme, že Afrika by mala naplno objaviť výhody tohto paliva pre seba,” povedal šéf oddelenia zahraničných ekonomických aktivít Gazpromu Dmitrij Chandoga. povedal.

“V spolupráci s africkými krajinami vidíme potenciál a môžeme ponúknuť naše jedinečné skúsenosti a technologické know-how. Gazprom je otvorený diskusii o konštruktívnych a vzájomne výhodných návrhoch, ktoré by uľahčili ekonomický rozvoj a zlepšili životy ľudí v afrických krajinách,” povedal Khandoga.

Predseda Africkej energetickej komory NJ Ayuk uviedol, že viac ako 600 miliónov ľudí v subsaharskej Afrike nemá elektrinu a 900 miliónov ľudí, väčšinou žien, nemá prístup k čistým technológiám varenia. Buď neexistujú, alebo sú nedostatočné a samotné vyriešenie tohto problému je podľa neho dostatočným dôvodom na využitie bohatých zásob plynu kontinentu.

V Afrike, ktorá potrebuje industrializáciu, cenovo dostupný a hojný zemný plyn pomôže vytvoriť mnoho nových pracovných miest a príležitostí na budovanie kapacít, ekonomickú diverzifikáciu a rast, povedal Ayuk.

Účastníci diskutovali o úlohe zemného plynu v trvalo udržateľnom rozvoji Afriky. Konštatovalo sa, že dostupnosť energie zostáva problémom vo väčšine krajín na kontinente a jej spotreba je niekoľkonásobne nižšia ako celosvetový priemer.

Medzitým odborníci odhadujú, že Afrika bude do roku 2050 predstavovať viac ako 60 % celosvetového rastu populácie. Spolu s urbanizáciou v regióne sa očakáva výrazný ekonomický rast, ktorý bude sprevádzať dvojnásobné zvýšenie spotreby energie. Očakáva sa, že dopyt po zemnom plyne vzrastie o 150 %.

Účastníci okrúhleho stola uviedli, že zvýšenie produkcie zemného plynu pomôže uspokojiť rastúci dopyt po energii.

“V súčasnosti sa však väčšina tu vyťaženého plynu exportuje. Napríklad jeden z troch obyvateľov Nigérie, najväčšieho afrického exportéra LNG, nemá prístup k energii. Preto bude prístupnosť energie pre priemysel a domácnosti má pre dynamický rozvoj Afriky prvoradý význam,“ uviedol Gazprom.

Účastníci diskutovali aj o výhodách využívania zemného plynu oproti iným druhom energie. Zistilo sa, že znečistenie ovzdušia je pre Afriku dôležitým problémom, pričom štatistiky ukazujú, že je jednou z hlavných príčin predčasných úmrtí na kontinente. Tento problém sa bude časom len zhoršovať, no zemný plyn ponúka efektívne riešenie pre všetky hlavné oblasti, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

Na okrúhlom stole sa poukázalo aj na potenciálnu úlohu plynu pri riešení problémov s potravinami. Okrem toho, že plyn nevyžaduje veľké plochy pôdy na výrobu elektriny a nezmenšuje plochy plodín, je aj cennou surovinou na výrobu hnojív, ktoré umožňujú výrazne zvýšiť úrodu.

Na podujatí vystúpili zástupcovia PJSC Gazprom a koncernových spoločností Gazprom Gasification, Gazprom Energoholding (GEH) a Gazprom Helium Service. Hovorili o operáciách Gazpromu a predstavili široké spektrum kompetencií, ktoré má spoločnosť v rámci celého hodnotového reťazca plynárenského biznisu.

Medzitým, v ten istý deň, Gazprom zverejnil parametre aktualizovaného dlhodobého rozvojového programu na roky 2024-2033. Skupina vyradila zo zoznamu strategických cieľov ukazovateľ podielu na trhu s plynom v európskom regióne. Taktiež rozhodla o príprave návrhov na aktualizáciu ukazovateľov pre jesennú a zimnú špičkovú kapacitu v oblasti jednotnej plynárenskej sústavy a produktivitu ťažobnej infraštruktúry v oblasti plynárenskej sústavy v špičkovom režime v období jeseň-zima.