Kazachstan: zahraničné investície v čase vírusu

NUR SULTAN – Prílev zahraničných investícií do Kazachstanu v dôsledku pandémie sa môže znížiť takmer o tretinu. Obnovenie  investičných tokov bude podľa ministerstva zahraničia Kazašskej republiky trvať viac ako rok. Krajina zostáva lídrom v prilákaní investícií do stredoázijského regiónu.

Hovorí o tom námestník ministra zahraničných vecí Kazašskej republiky Almas Aidarov. “Rovnako ako vo zvyšku sveta, aj od marca sme boli nútení prejsť na vzdialené stretnutia a pracovať online. Samozrejme, v nových podmienkach sa uprednostnili existujúci investori, ktorých projekty sú vo fáze implementácie, pretože je do nich zapojených veľa ľudí, pracujúcich pracovníkov. Okrem toho boli prerušené dodávateľské reťazce po celom svete a išlo nám predovšetkým o ich založenie. Máme tiež veľkú vrstvu práce na investičných zmluvách, ktoré s nami investori podpisujú. Tu nám pandémia dokonca pomohla, veľmi rýchlo sme prešli na online podpisovanie kontraktov. Takže sme už podpísali online 28 zmlúv v hodnote 310 miliárd tenge,” hovorí námestník ministra zahraničných vecí.

Ako súčasná kríza ovplyvnila prilákanie investícií do Kazachstanu? “Od začiatku roka aktívne sledujeme rôzne predpovede, existuje veľa rôznych predpovedí a analýz. Mnoho rešpektovaných odborníkov sa zhoduje, že tento rok svet stratí 40 % svojich investícií. Päť tisíc najväčších spoločností oznámilo, že stratia asi 50 % svojich ziskov,” dodal námestník ministra zahraničných vecí.

Podľa neho to znamená, že všetky tieto spoločnosti zmenšia svoje investičné projekty, objem investícií, pretože teraz je hlavným problémom zachovanie podnikania, zachovanie pracovných miest a sociálne povinnosti. A Kazachstan nebude výnimkou – tento rok bude prílev zahraničných investícií nižší ako minulý rok a prirodzene dôjde k zmenám.

Podľa námestníka ministra zahraničných vecí, krajina má skúsenosti s prácou nad investičnými kontraktmi, ktoré s s krajinou podpisujú investori. “Tu nám pandémia pomohla, veľmi rýchlo sme prešli na podpisy v režime on-line,” poznamenáva Almas Aidarov. Ťažšia je situácia s novými investormi, pretože rokovať a diskutovať o problematike s neznámymi ľuďmi je ťažšia, dodáva. “Dôležitý je osobný kontakt hovorí, námestník ministra.

Podľa jeho slov sa tohto roku roku očakávajú výsledky v oblasti priamych zahraničných investícií niekde na úrovni mínus 30%. Vo väčšine prípadov ide o straty spojené s oblasťou ťažby ropy a zemného plynu.

V spracovateľskom priemysle na základe údajov v prvom polroku sú údaje takmer rovnaké, straty sú len v rozpätí od 3 % do 4%. Táto sféra priemyslu nie je taká citlivá na krízový stav v ekonomike.

Ako vyzerá celkový obraz stavu priamych zahraničných investícií v Kazachstane. Podľa údajov Národnej banky Kazachstanu za roky nezávislosti, do národného hospodárstva krajiny zahraniční investori celkom investovali 350 miliárd (mld.) amerických dolárov (USD).

Ku koncu minulého roka boli podľa Kazakh Invest priame zahraničné investície boli 24, 1 mld. USD. V roku 2018 to bolo 24,3 mld. USD.

Najväčší podiel investícií pripadal na ťažobný priemysel (56,3%), čo bolo 13, 568 mld. USD. Do spracovateľského priemyslu sa investovalo 3, 5 mld. USD. Do obchodu 3 mld. USD, do dopravy a logistiky 1,1 mld. USD.

Rast objemu priamych zahraničných investícií bol sfére stravovacích a ubytovacích služieb. Mierny pokles bol sfére zásobovania vodou, ale aj sfére spojov a informačných technológií

Viac ako o 50% sa zvýšili investície v oblasti potravinárskeho priemyslu kde boli aktívni investori z Indie. V Kazachstane má vedúceho postavenie v sfére priamych zahraničných investícií pätica krajín: Holandsko (30,2%), USA (23,0%) a  Švajčiarsko (9,5%). Investori z Čínskej ľudovej sú na štvrtom mieste (7%). Rebríček investorov uzatvárajú podniky z Ruskej federácie (5,8%). Investori svoju činnosť orientujú tak, že svoju produkciu nepredávajú len v Kazachstane, ale aj v Uzbekistane, Kirgizsku a v Indii.