Intelektuál Karol Wlachovský oslávil osemdesiatiny

BRATISLAVA / BUDAPEŠŤ – Významný literát, vedec, prekladateľ a pedagóg Karol Wlachovský oslávil osemdesiate narodeniny.

Nedá sa preto nepripomenúť a vzdať hold, aspoň takto, symbolicky, na diaľku, na znamenie pocty jubileu – 80 rokov – doyena slovensko-maďarských vzťahov a s nimi aj pozitivistickému videniu a prezentácie slovensko-maďarských kultúrno-literárnych súvislostí, ako aj kumštu neprotirečeniu sa dobrým móresom a akurátnemu kánonu v kultúrnej diplomacii na jej rozvetvených tvorivých poschodiach.
Pán Karol Wlachovský, pretože o ňom je reč, je práve tou osobnosťou, v ktorej sa ušľachtilé pohnútky a ciele slovensko-maďarského kultúrneho dialógu prekrývajú, harmonizujú bez ohľadu na výpočet a odpočet akéhokoľvek množstva “nedorozumení a obojstranných krívd”. Wlachovský patrí k uznávaným osobnostiam na oboch stranách Dunaja, pretože sa vo veľkej miere podieľal na zlepšovaní slovensko-maďarských vzťahov. A tak nielen z Budapešti, kde pôsobil nemálo rokov, bezmála dve desaťročia ako riaditeľ Slovenského inštitútu, ale aj z ďalších miest a prostredí Maďarska i Slovenska prijímal dnes blahopriania.
Karol Wlachovský (narodený 20. mája 1941 v Košiciach) pôsobil ako redaktor v časopise Slovenské pohľady, neskôr na rôznych pozíciách vo vydavateľstve Tatran, ktoré nakoniec viedol ako riaditeľ. Následne pôsobil aj ako diplomat v oblasti kultúry v Budapešti, kde viedol Kultúrne a informačné stredisko ČSFR a neskôr Slovenský inštitút.
Dlhé roky vyučoval teóriu a prax prekladu okrem iného na univerzitách v Segedíne, Békešskej Čabe a Pilišskej Čabe v Maďarsku. Za svoje preklady z maďarskej literatúry 20.storočia získal viacero ocenení.  Z klasikov osobitnú pozornosť sústredil na dielo K. Mikszátha, ktorému sa dlhodobo venuje. Taktiež preložil trinásť diel Lajosa Grendela, maďarského spisovateľa žijúceho na Slovensku.
Text a fotografie: Ľudovít Pomichal