IFP: Odpoveď na večnú otázku: Koľko stojí dieťa?

BRATISLAVA – Inštitút finančnej politky Ministerstva financií SR analyzoval koľko peňazí dostávajú muži a ženy. Položili si otázku: Koľko stojí dieťa? Autormi analýzy sú Matej Čerman a Daniel Dujava.

Rozhodnutie mať deti sa prejavuje primárne na príjmoch matiek a vedie k rozdielom v zárobkoch medzi ženami a mužmi, ako aj medzi matkami a bezdetnými ženami. Aj šesť rokov po prvom pôrode odpracujú matky ročne v priemere o 2,5 mesiaca menej a ich mzdy sú o 33% nižšie, než keby deti nemali. Približne tretinu rozdielu v mesačných mzdách je možné vysvetliť tým, že matky pracujú v priemere menej hodín. Veľkosť efektu materstva závisí na počte detí a dosiahnutom vzdelaní. Efekt rodičovstva na príjmy mužov je oveľa menej výrazný, ale pozitívny počas prvých dvoch rokov od narodenia prvého dieťaťa. Opatrenia by sa mali zamerať na podporu návratu matiek do pracovného života najmä zvyšovaním dostupnosti predškolskej starostlivosti, podporou využívania materskej a rodičovskej dovolenky zo strany otcov a flexibilného zamestnávania.

Slovenské ženy majú v priemere o 19,4 % nižšie príjmy ako muži. Hrubá rodová príjmová nerovnosť bola v roku 2018 šiesta najvyššia v EÚ a od roku 2010 klesla iba nepatrne. Iba 1,4 p. b. z tejto medzery je na Slovensku možné vysvetliť rozdielmi v dosiahnutom vzdelaní a nerovnakom zastúpení mužov a žien v jednotlivých odvetviach a typoch povolania. Ženy síce častejšie pracujú v odvetviach s typicky nižšími mzdami, avšak majú v priemere vyššie vzdelanie ako muži.

Matej Čerman je študentom Harvard University.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.