Hrubý domáci produkt Spojeného kráľovstva klesol v štvrtom štvrťroku o 0,3 %.

LONDÝN – Ekonomika Spojeného kráľovstva sa v štvrtom štvrťroku 2023 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi znížila o 0,3 %, uviedol Úrad pre národnú štatistiku (ONS) v správe, ktorá predstavila konečné údaje.

Konsenzuálna prognóza analytikov, na ktorú sa odvoláva Trading Economics, tiež predpokladala pokles o 0,3 %.

V treťom štvrťroku minulého roka sa HDP Spojeného kráľovstva znížil o 0,1 %.

Pokles HDP v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch znamená, že ekonomika je v recesii. V Británii je technická recesia prvýkrát od pandémie COVID-19 v roku 2020.

Vysoká inflácia a náklady na pôžičky, ako aj slabý vonkajší dopyt negatívne ovplyvnili podnikateľskú aktivitu v krajine. Spotrebiteľské výdavky v Británii v októbri až decembri klesli o 0,1 %, vládne výdavky vzrástli o 0,1 %, hrubé kapitálové investície vzrástli o 0,9 %.

Pokles v priemyselnom sektore bol 1,1%, v stavebníctve – 0,9%, v sektore služieb – 0,1%.

Britský HDP klesol v štvrtom štvrťroku medziročne o 0,2 % v porovnaní s rastom o 0,2 % v treťom štvrťroku. Záverečné hodnotenie sa zhodovalo s predbežnou a trhovou prognózou.

Na konci roka 2023 sa HDP Spojeného kráľovstva zvýšil o 0,1 %.