Hračka v hre pre režiérov zo Súmračnej ulice

Je strašné, ako zničujúce môže byť pre muža vo verejnom živote jedno neuvážené a zbrklé rozhodnutie!

Myslím si, že dni, mesiace a možno ešte i roky, ktoré ešte strávi Miroslav Lajčák vo svojej kancelárii v budove bývalého ÚV KSS na Hlbokej ulici v Bratislave, budú už len útrpným čakaním na koniec jeho mandátu. Už nič nepresadí. Nebude garanciou ničoho. Už bude iba hračkou v hre, ktorú režírujú v ulici s príznačným názvom Súmračná. Ibaže by sa ešte vzchopil, a raz vzbúril, ale na to bude potrebovať ešte viac odvahy, ako to bolo teraz. Slabosť, kapitulantstvo a neschopnosť dopredu si uvážiť dôsledky svojich činov sú v politike nebezpečné vždy, ale pre malé národy môžu byť i smrteľné. Ešte že nechce kandidovať za prezidenta!Je strašné, ako zničujúce môže byť pre muža vo verejnom živote jedno neuvážené a zbrklé rozhodnutie! Myslím si, že dni, mesiace a možno ešte i roky, ktoré ešte strávi Miroslav Lajčák vo svojej kancelárii v budove bývalého ÚV KSS na Hlbokej ulici v Bratislave, budú už len útrpným čakaním na koniec jeho mandátu. Už nič nepresadí. Nebude garanciou ničoho. Už bude iba hračkou v hre, ktorú režírujú v ulici s príznačným názvom Súmračná. Ibaže by sa ešte vzchopil, a raz vzbúril, ale na to bude potrebovať ešte viac odvahy, ako to bolo teraz. Slabosť, kapitulantstvo a neschopnosť dopredu si uvážiť dôsledky svojich činov sú v politike nebezpečné vždy, ale pre malé národy môžu byť i smrteľné. Ešte že nechce kandidovať za prezidenta!

Ivan Šimko