Slovakia Packaging a odborári z OZ KOVO sa dohodli na novej kolektívnej zmluve

ŽARNOVICA – V spoločnosti Tubex Slovakia v Žarnovici bolo stretnutie firmy a podniku Slovakia Packaging so zástupcami odborovej organizácie, na ktorom došlo k dohode zmluvných strán na uzatvorení podnikových kolektívnych zmlúv na obdobie 2-och rokov.

Týmto boli odstránené sporné body, ktoré sa týkali podmienok vyplatenia trinástej a štrnástej mzdy. Dnešným dňom zároveň dochádza k podpisu oboch kolektívnych zmlúv.

Na základe tejto dohody bude časť 13. a 14. mzdy zamestnancom garantovaná a ostatná časť bude podmienená plnením finančných ukazovateľov spoločností.

Týmto rozhodnutím chcú obe strany zabezpečiť sociálny zmier, spokojnosť zamestnancov, ako aj konkurencieschopnosť spoločností.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť tak pominuli dôvody avizovaného štrajku.