Firma Iryny Gunaza AROGRAF, s. r. o. z politickej strany Sviatoslava Olijnika dnes už neexistuje

MARTIN – Firma Iryny Gunaza AROGRAF, s. r. o. už neexistuje.

Firma vznikla 3. 3. 2007.  Do likvidácie vstúpila 1.12.2019 a bola vymazaná 31. 12. 2020.

Ako napísal týždenník Trend Majiteľom Arografu je podľa výpisu zo slovenského obchodného registra Iryna Gunaza. Ukrajinka pochádza z obce Sudanivka v Dnipropetrovskom kraji. Rovnaké meno je uvedené aj ako kontaktná osoba pri pobočke malej politickej strany Ukrajina Budúcnosti Sviatoslava Olijnyka. Politik a biznismen je považovaný za človeka blízkeho oligarchovi Kolomojskému.

Trend  tvrdí, že “v decembri 2015 firma AROGRAF  sa stala spoločníkom v Ukrajinsko-poľskej spoločnosti PSA, ktorá je spájaná s okolím oligarchu Ihora Kolomojského z Dnipropetrovského kraja. PSA preverovala polícia pre podvod pri výstavbe cestnej komunikácie v kraji.”

Ihor Kolomojskij bol spolumajiteľom ukrajinskej Privatbanky. Bola zoštátnená. V polovici júna sa londýnsky súd začal v podstate zaoberať pohľadávkou dnes štátnej Privatbanky z podvodu vo výške 1,9 miliardy dolárov voči jej bývalým akcionárom – Kolomojskému a Boholyubovovi. Po započítaní úrokov by celá suma pohľadávky mohla presiahnuť 4 miliardy dolárov. Podnikateľ nemá majetkový podiel vo firma AROGRAF.

Sviatoslav Olijnyk je považovaný za blízkeho človeka Igora Kolomojského. V rokoch 1998-2005 pôsobil na prokuratúre, bol poslancom Verchovnej Rady v dvoch zhromaždeniach. V roku 2010 založil politickú stranu Ukrajina budúcnosti, ktorá mala úspech na krajskej úrovni.

 

Zisk firmy AROGRAF, s. r. o.

2016 -50 576
2017 4082
2018 3179
2019 0
2020 -750

Prameň: www.finstat.sk

Obchodný register Slovenskej republiky uvádza: “Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 17.12.2020, na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 01.12.2019, na základe predloženej konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a na základe predloženej účtovnej závierky, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom: AROGRAF s.r.o., so sídlom: 038 15 Blatnica 154, IČO: 36 747 661, z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 31.12.2020 VYMAZÁVA”. 

Firma AROGRAF, s. r. o. bola spojená s nasledovnými ľuďmi. Niektoré firmy sú v Obchodnom registri SR zapísané dva razy. Je to kvôli presunu spisov, alebo likvidácii firmy.

Firma Založená Spoločník 1 Spoločník 2 Spoločník 3
AROGRAF, s. r. o. 3.3.2007 Iryna Gunaza Senza Limiti s.r.o. Rafaella Tatarski
Konatelia v minulosti Iryna Gunaza Tobias Ratschiller Rafaella Tatarski
Spoločník do likvidácie 21.6.2012 Irina Gunaza už nie je už nie je
Konatelia v minulosti Iryna Gunaza Tobias Ratschiller Rafaella Tatarski
Figurujú v iných firmách PROXIMA, s. r.o. Atlas Fund s. r. o.
Atrium Property Services s.r.o. 
Brand Red s.r.o.
Crane Consulting s.r.o.
Dalia Foods & Drinks s. r. o.
Euronutrients s.r.o.
European Internet Ventures s.r.o.
First Class Consulting s.r.o.
FUSU a. s.
FUSU a. s.
CD Group Europe s. r. o.
ID – Services s.r.o.
KVK Blow Moulding Slovakia s.r.o.
KVK Blow Moulding Slovakia s.r.o.
Logman Consulting s. r. o.
MA-Solar s. r. o.
MA-Solar s. r. o.
Mondus Consulting s.r.o. 
Moos International s.r.o.
Platinum Consult s.r.o.
Sanierungsteam eu s. r. o.
Senza Limiti s.r.o.
Sontec-Solar s. r. o.
Support & Services s.r.o.
Support & Services s.r.o.
WIC – GROUP s.r.o.

Prameň: www.orsr.sk.