Firma Immofinancz zvýšilia zisk zo stálych investícií

BRATISLAVA / VIEDEŇ – Firma Immofinanz uzavrela s výnosy z prenájmu  s 144,2 mil. Eur, prevádzkový výsledok z riadenia aktív sa zlepšil o 3,0 % na 110,0 mil. Eur a hotovostné prevádzkové príjmy 1 (anglicky. FFO funds from operations 1) zo stálych investícií vzrástli o 6,1 % na 78,7 mil. Eur. Vykázaný čistý zisk predstavuje 162,7 mil. Eur.

K 30. júnu 2022 portfólio nehnuteľností spoločnosti Immofinancz zahŕňalo 227 nehnuteľností v celkovej hodnote 5,4 mld. Eur. Najväčšiu zložku predstavovali stále investície vo výške 4,8 mld. Eur a 2,0 mil. m2 prenajímateľnej plochy. Miera obsadenosti zostala vysoká na úrovni 94,3 % (k 31. decembru 2021: 95,1 %). Maloobchodné (retail) nehnuteľnosti boli prakticky plne prenajaté na úrovni 98,5 %.

„Výnosy z prenájmu na Slovenskusa za I. polrok 2022 zvýšili na 12,1 mil. eur, čo predstavuje približne 8,4 % výnosov z prenájmu celej skupiny.Hodnota nehnuteľností Immofinacz na Slovensku predstavuje 6,2 % celkového portfólia spoločnosti, pričom ide o 21 nehnuteľností s účtovnou hodnotou 334,6 mil. Eur. Toto portfólio nehnuteľností na Slovensku tvoria hlavne moderné kancelárske budovy myhive Vajnorská v Bratislave, nákupné centrum VIVO! Bratislava, ako aj regionálne nákupné parky STOP SHOP po celom Slovensku. Miera obsadenosti zostala na vysokej úrovni 95,1 %“, uvádza Adrián Bódis zo spoločnosti CPI Property Group, ktorá riadi nehnuteľnosti skupiny IMMOFINANZ na Slovensku.

Koncern Immofinancz AG pôsobí na ôsmich kľúčových trhoch v Európe. Jeho hlavná aktivita zahŕňa správu a výstavbu nehnuteľnosti, pričom portfólio tvoria značky STOP SHOP (maloobchod), VIVO! (maloobchod) a myhive (kancelárske nehnuteľnosti).