Firma Gazprom bude v tomto roku bez dividend

MOSKVA – Ročné valné zhromaždenie firmy Gazorom rozhodlo, že nevyplatí divideny.

Podľa vedenia firmy sa v tomto roku bude zaoberať plynofikáciou regiónov krajiny.

Dividendová politika Gazpromu počíta s výplatou dividend v cieľovej výške 50 % čistého zisku podľa IFRS. Zisk môže byť upravený o kurzové rozdiely a zníženie hodnoty majetku. Fázový prechod na cieľovú úroveň dividend (50 %) predpokladal výplatu 30 % na konci roka 2019, 40 % na konci roka 2020 a 50 % na konci roka 2021. Dividendy sa môžu znížiť, ak čistý dlh/EBITDA presiahne 2,5. Už koncom roka 2020 predstavenstvo spoločnosti zaslalo predstavenstvu návrh na vyplatenie dividend vo výške 50 % z čistého zisku skupiny Gazprom podľa IFRS upravených v súlade s Dividendovou politikou spoločnosti.

Verejná akciová spoločnosť (PJSC) Gazprom je ruská väčšinová štátna nadnárodná energetická spoločnosť so sídlom v centre Lachta v Petrohrade. Od roku 2019 bola s tržbami nad 120 000 000 000 USD hodnotená ako najväčšia verejne obchodovaná plynárenská spoločnosť na svete a najväčšia spoločnosť v Rusku podľa tržieb. V roku 2020 Forbes Global 2000 bol Gazprom hodnotený ako 32. najväčšia verejná spoločnosť na svete. Názov Gazprom je skratkou z ruských slov gazovaya promyshlennost (газовая промышленность, plynárenský priemysel). V januári 2022 Gazprom vytlačil Sberbank z prvého miesta v zozname najväčších spoločností v Rusku podľa trhovej kapitalizácie.