Finančné hospodárenie korporácií vo 4. štvrťroku 2021

BRATISLAVA – Zisky podnikov prekonali hodnoty pred pandémiou v poslednom štvrťroku 2021 o viac ako 680 miliónov eur a za celý rok takmer o 3 miliardy eur.

Najvýraznejšie sa na dosiahnutom zisku podieľali podniky priemyselnej výroby a odvetvia veľkoobchodu a maloobchodu, v poslednom štvrťroku vytvorili takmer 40 % celkového zisku, za celý rok ich podiel tvoril 44 %.

Nefinančné a finančné korporácie na Slovensku vo 4. štvrťroku 2021 medziročne zlepšili svoj predbežný hospodársky výsledok o 37 %, ich zisk pred zdanením dosiahol viac ako 4,1 mld. eur. Vysoký rast súvisí s nízkou minuloročnou porovnávacou základňou, pretože podnikateľské prostredie v roku 2020 výrazne ovplyvnili protipandemické opatrenia. Súčasne aktuálne zisky boli výrazne lepšie ako v čase pred pandémiou, výsledok hospodárenia vo 4. štvrťroku 2021 bol o 20 % vyšší ako v rovnakom období pred dvoma rokmi.