Finančná gramotnosť – gramatika financií (2)

BRATISLAVA – Čo bolo pred peniazmi? Pred tým ako boli peniaze, si ľudia medzi sebou vymieňali tovary. Prakticky povedané, tri paradajky vymenili za tri papriky. Ekonomické vzťahy sa dali vysvetliť nasledovnou vetou: Dávam to, čoho mám veľa. Vymením to za to, čoho je málo. Tento typ obchodu dostal odborné pomenovanie výmenný obchod, alebo barter.

Barterový obchod je druh obchodu , pri ktorom sa tovary alebo služby vymieňajú za určité množstvo iného tovaru alebo služieb. Barterový obchod môže prebiehať tak bilaterálne, tak i mnohostranne. Ide o priamu smenu bez zapojenia niektorého všeobecného prostriedku výmeny, napríklad peňazí a zlata. Barterový obchod a peniaze predstavujú rôzne prostriedky  pre vyváženie hospodárskej výmeny. Ku výmenným obchodom najčastejšie dochádzalo a dochádza v spoločnostiach, v ktorých neexistuje peňažný systém.

Neskôr sa objavila potreba niečoho, za čo sa budú vymieňať výrobky. Túto úlohu začali hrať predmety, ktoré sa vysoko hodnotili v spoločnosti a potrebovali ich všetci. Na území dnešného Mexika to boli kakaové bôby, v Oceánii perly, v Kanade a na Aljaške kože zvierat. V Afrike mušle.

V XIII. storočí mušle dostali pomenovanie moneta, monetaria. O niečo neskôr sa namiesto tohto platidla objavili kovové peniaze a neskôr aj papierové peniaze.

Modernému človeku sa to môže zdať čudné, ale napríklad v Číne napodobňovali prvé bronzové mince rovnaké  mušle. Mali však výhodu. Malá váha znamenala vyššiu hodnotu. Peniaze sa stávajú prostriedkom výmeny. Kovové mince rýchlo dobyli svet: ľahko sa prepravovali, skladovali a drvili. História peňazí sa obrátila hore nohami v roku 910 – vtedy Čína začala prvý raz používať papierové bankovky.

A niečo na záver jedno moderné gruzínske príslovie hovorí. Šťastie nie je v peniazoch, ale v ich množstve.

Ilustrácia: škandinávski a ruskí obchodníci. Olaus Magnus, 1555