Finančná gramotnosť – gramatika financií (1)

BRATISLAVA –  Finančné noviny pripravili seriál. Prečo? Je dôležité, aby sme všetci vedeli čo sú to peniaze, aké majú vlastnosti, ako sa správajú. Každý by mal vedieť čo má robiť s peniazmi. Mal by aj vedieť čo nemá robiť, aby o nich neprišiel .

Všetky poznatky o tejto oblasti sa nazývajú slovným spojením finančná gramotnosť. Seriál sme pripravili aj preto, lebo asi polovica obyvateľov Slovenskej republiky sa oblasti financií nerozumie.

Informácie, ktoré budeme pravdelne prinášať by mali hocikomu umožniť  porozumieř financiám, či ak chcete nielen peniazom porozumieť, ale aj s nimi  správne  narábať v rôznych životných situáciách.

Budeme sa venovať úrokom, pôžičkám, úsporám, cenám, požičiavaniu na nehnuteľnosti, ale aj niektorým právnym aspektom peňažných vzťahov. Seriál poslucháčov upozorní poslucháčov aj na situácie, v ktorých sa ich snaží niekto oklamať.

Poľský spisovateľ Wieslaw Brudzinski napísal  „Peniaze vraj vynašli Feničania. To nie je umenie. My ich musíme vynachádzať stále.“ Preto sa budeme stále snažiť prinášať práve užitočné informácie o peniazoch a financiách.