Európske krajiny obchádzajú sankcie voči Iránu

LONDÝN – S pomocou systému INSTEX chcú európske krajiny udržiavať transakcie s Iránom bez toho, aby podliehali sankciám USA. Tento mechanizmus vytvorilo Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo.

Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo privítali pristúpenie Belgicka, Dánska, Fínska, Holandska, Nórska a Švédska k platobnému mechanizmu INSTEX (nástroj na podporu obchodných výmen). Toto je uvedené v ich spoločnom vyhlásení uverejnenom v sobotu 30. novembra 2019.  Dňa 29. novembra sa k tomuto platobnému mechanizmu pripojilo šesť krajín, ktoré umožňujú obchodovanie s Iránom a obchádzajú sankcie USA.

Americký prezident Donald Trump v máji 2018 oznámil odstúpenie od Spoločného komplexného komplexného akčného plánu (JCPOA) a uložil sankcie Iránu a potom ich sprísnil. Na tomto pozadí Teherán začal upúšťať od svojich záväzkov v oblasti výroby s jadrových materiálov.

Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo vytvorili spoločnosť INSTEX v januári 2019, v lete začali tento mechanizmus využívať najskôr – iba na humanitárne účely.