Estónsko – prvé miesto v testoch PISA v Európe

PARÍŽ / TALLIN –  V nedávno uverejnenom hodnotení kvality škôl sa Estónsko umiestnilo na prvom mieste v Európe a na piatom na svete. Nechalo ďaleko za sebou čínske školy, Rusko, ale aj iných dedičov sovietskeho školského systému. Prečo uspelo Estónsko a jeho žiaci?

V novom hodnotení PISA z dielne Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Medzinárodný program hodnotenia kvality vzdelávania školákov) sa estónski žiaci umiestnili na prvom mieste v Európe vo všetkých troch kategóriách: čítanie, matematika a veda. Prieskum PISA sa robí každé tri roky od začiatku tohto storočia. Estónsko bolo na prvom mieste v Európe aj podľa predchádzajúceho prieskumu z roku 2015.

Dnes, 28 rokov po páde ZSSR, sa estónska škola veľmi vzdialila od sovietskeho modelu. V Estónsku sú rozšírené moderné vzdelávacie metódy. Je to vzdelávanie založené na riešení problémov, vytváraní projektov, životných skúsenostiach a samozrejme v digitálnom prostredí.  Cieľom týchto prístupov je prepojenie rôznych predmetov, praktickejšia výučba spojená so skutočným životom, tak aby dieťa rozumelo podstate veci a pochopilo vzory.

Okrem iného dobrá mzda, pomáha pri nábore a udržaní mladých nadšencov v škole: priemerný plat učiteľa školy v Estónsku v druhom štvrťroku 2019 dosiahol 1 513 eur pred zdanením, čo je o niečo viac ako priemerný plat v krajine, a priemerný plat učiteľa materských škôl je 1145 eur.