Estónsko: použitie časti zmrazených aktív Ruska

TALLIN – Estónsky parlament prijal vládny návrh zákona o použití zmrazených aktív ruských vlastníkov, ktorí sa podieľali na spôsobení tejto škody, na náhradu škôd spôsobených Ukrajine.

“Dnes prijatým zákonom Estónsko navrhuje mechanizmus zodpovednosti tých ľudí a spoločností, ktoré sú priamo zapojené do agresie alebo k nej prispievajú,” povedal Hendrik Terras, predseda ústavného výboru parlamentu. “Aktíva, ktoré už boli zmrazené na základe medzinárodných sankcií a ktoré ich majitelia stále nebudú môcť použiť alebo nakladať, môžu byť použité na náhradu škôd spôsobených vojnou na Ukrajine.”

Terras uviedol, že Estónsko je priekopníkom v procese prijímania protiruských sankcií a niekoľko krajín sa zaujíma o právny systém vyvinutý v republike na zabavenie ruských zmrazených aktív.

“Estónsko je pripravené podeliť sa o svoje poznatky, pretože ak sú v Estónsku zmrazené aktíva v hodnote 30 miliónov eur, potom v Európe predstavujú približne 300 miliárd eur – možno by konanie samostatne malo príliš malý účinok,” povedal.

Zákon umožňuje, aby sa aktíva jednotlivcov a spoločností zmrazených na základe sankcií proti Rusku použili “ako zálohová platba za škody spôsobené Ukrajine”. Ministerstvo zahraničných vecí sa vyzýva, aby vyriešilo otázky používania ruského majetku, aby zistilo okolnosti a vlastníctvo majetku.

Podľa zákona musí byť účasť vlastníka majetku na protiprávnom čine “dostatočne preukázaná”. Vlastník nehnuteľnosti bude mať právo napadnúť rozhodnutie ministerstva zahraničných vecí na správnom súde.

Za prijatie zákona hlasovalo 65 poslancov zo 101. Traja poslanci vystúpili proti.

Estónsko bolo prvou krajinou na svete, ktorá prijala takýto právny akt.