Energetický ombudsman chráni práva spotrebiteľov

BRATISLAVA – Kvôli podpore slovenských spotrebiteľov v oblasti energetiky vzniklo občianske združenie Energetický ombudsman o. z. Všetky informácie nájdete na adrese www.energetickyombudsman.sk.

Jeho cieľom je ochraňovať práva spotrebiteľov a ich oprávnené záujmy v energetike. Snahou občianskeho združenia je: byť mediátorom mimosúdnych spotrebiteľských sporov, poskytovať právne poradenstvo v energetickej oblasti, vzdelávať spotrebiteľov, zaoberať sa ochranou práv spotrebiteľov v súdnych sporoch, riešenie sťažností a sporov, pomoc pri znižovaní nákladov na energie, pomoc pri zavádzaní nových inovatívnych (zelených) produktov v oblasti energetiky, znižovať a chrániť pred energetickou chudobou, kontrolovať faktúry, a uspokojovať iné požiadavky spotrebiteľov.

V roku 2022 sa budú výrazne zdražovať ceny energií – elektrina, plyn, teplo. Odpovede na rôzne otázky poskytuje  energetická ombudsmanka a členka Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) pre energetiku a legislatívu JUDr. Monika Jankovičová.