EK vyzýva Poľsko, Slovensko a Maďarsko, aby zrušili obmedzenia agroobchodu s Ukrajinou

Európsky komisár pre obchod Valdis Dombrovskis vyzval Poľsko, Maďarsko a Slovensko, aby zrušili jednostranné obmedzenia na dovoz ukrajinského obilia, keďže EÚ už vypracovala alternatívne mechanizmy, ktoré by pomohli ochrániť európskych poľnohospodárov pred nadmernou ponukou ukrajinských výrobkov.

Dombrovskis sa zúčastnil na rozprave vo Výbore Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo. Videozáznam jeho vystúpenia bol uverejnený na webovej stránke Európskej komisie.

Eurokomisár pripomenul, že Európska komisia už zaviedla ochranné opatrenia pre susedné krajiny Ukrajiny pri dovoze najmä surovín, ako je pšenica, repka, slnečnica a kukurica. Následne EK spolu s Ukrajinou vypracovala mechanizmus kontroly vývozu, ktorý už funguje medzi Ukrajinou a Rumunskom, spresnil Dombrovskis.
“Tento mechanizmus nefunguje napríklad s Poľskom, Maďarskom a Slovenskom, keďže tieto krajiny naďalej uplatňujú jednostranné obmedzenia, ktoré sú mimochodom v rozpore s výlučnou právomocou EÚ v oblasti obchodnej politiky, ako aj s vašimi záväzkami vyplývajúcimi z dohody o voľnom obchode s Ukrajinou a WTO (Svetová obchodná organizácia ,” zdôraznil.

Dombrovskis tiež poznamenal, že Európska komisia navrhla zaviesť autonómne obchodné opatrenia pre krajiny, ktoré čelia negatívnemu vplyvu ukrajinského vývozu na trh. Ide o “citlivé výrobky” – vajcia, cukor a slnečnicový olej, pre ktoré Európska komisia navrhla stanoviť maximálny limit kvót, ktorý vychádza z priemerných údajov o dovoze za roky 2022 – 2023.

Dombrovskis zdôraznil, že akcia “koridorov solidarity” zostáva aktuálna aj napriek tomu, že Ukrajina obnovila vývoz cez Čierne more.Ako už bolo oznámené, fungovanie bezcolného obchodného režimu Ukrajiny s EÚ, zavedeného v roku 2022 v súvislosti s preorientovaním značnej časti ukrajinského agroexportu na Európu, viedlo k usadeniu lacných potravín z Ukrajiny v susedných krajinách.To vyvolalo protesty miestnych poľnohospodárov. Najväčšie škody utrpel agrosektor v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Pod tlakom týchto krajín bola Európska komisia v máji 2023 nútená prijať osobitné opatrenia a zakázať dovoz ukrajinských potravín (konkrétne pšenice, repky, slnečnice a kukurice) do týchto krajín.

Po zrušení zákazu v polovici septembra Maďarsko, Slovensko a Poľsko proti vôli Európskej komisie zaviedli zákazové opatrenia na vnútroštátnej úrovni. Poľsko rozšírilo zoznam zakázaných výrobkov o repkové výlisky a šrot, ako aj kukuričné otruby, pšeničnú múku a deriváty. Maďarsko rozšírilo zoznam na 24 komodít.Kyjev reagoval podaním sťažnosti Svetovej obchodnej organizácii.Konanie WTO je v súčasnosti prerušené pre rokovania za účasti Európskej komisie.
Ukrajinská vláda s cieľom odblokovať vývoz agroproduktov do EÚ zaviedla nariadenie pre miestnych vývozcov, aby získali overenie a schválenie (licenciu) na vývoz pšenice, kukurice, repky a slnečnice do Bulharska, Rumunska, Slovenska, Maďarska a Poľska.