Dvojnásobná kapitulácia hitlerovského Nemecka

BERLÍN / REIMS – Na konci II. svetovej vojny Nemecko podpísalo kapituláciu dva razy.

Prvý akt kapitulácie bol podpísaný 7. mája 1945 o 02:41 stredoeurópskeho času v Remeši vo Francúzsku s účinnosťou od 23:01 SEČ 8. mája 1945. Reims [ʀɛ̃s] (historický slovenský názov Remeš; po latinsky Durocortorum) je mesto v severovýchodnom Francúzsku, asi 150 km severovýchodne od Paríža.

Za Nemecké vrchné velenie (Oberkommando der Wehrmacht) ju podpísal generál Alfred Jodl (zástupca náčelníka OKW), za Vrchné veliteľstvo spojeneckých expedičných síl generál Walter Bedell Smith, za Sovietsky zväz generál Ivan Susloparov a francúzsky generál François Sevez ako svedok. Gen. Susloparov bol vedúci sovietskej styčnej misie pri štábe západných spojencov a nemal na podpis dohody o kapitulácii schválenie svojich nadriadených, s ktorými sa mu pre krátkosť času nepodarilo spojiť. Sovietska strana (Stalin) považovala akt kapitulácie Nemecka iba do rúk západných spojencov (pomerne oprávnene) za poníženie a žiadala kapituláciu zopakovať za prítomnosti adekvátne významných predstaviteľov Sovietskeho zväzu.

Na žiadosť Sovietskeho zväzu, zvlášť Stalina, bol akt kapitulácie opakovaný 8. mája 1945 v Berlíne na predmestí Karlshorst, v budove jedálne vojenského ženíjneho učilišťa.

Ráno 8. mája 1945 priletel do Berlína A. J. Vyšinskij, ktorý priniesol potrebné dokumenty a bol splnomocnený Stalinom aby dozeral na podpis kapitulácie.  Do mesta prišli aj novinári. Za Nemecko kapituláciu podpísal Dönitzom splnomocnený náčelník najvyššieho velenia nemeckých ozbrojených síl (OKW) maršal Wilhelm Keitel, ktorý prišiel pod ochranou britských dôstojníkov. Sprevádzali ho aj admirál von Friedeburg (za námorníctvo) a generálplukovník Stumpff (za letectvo).

Za ZSSR podpísal akt kapitulácie najvyššie postavený predstaviteľ štábu vrchného velenia maršal Georgij Žukov; za USA generál letectva Carl A. Spaatz, za Spojené kráľovstvo britský maršál letectva a zástupca hlavného veliteľa spojeneckých vojsk v Európe Arthur Tedder, za Francúzsko Jean Marie de Lattre de Tassigny. Kapitulácia bola podpísaný v 5 exemplároch. Rovnako ako podľa prvej kapitulácie v Remeši, mali nemecké sily zložiť zbrane 8. mája o 23:01 stredoeurópskeho času. V tej dobe bol v dôsledku časového posunu v ZSSR (podľa moskovského času) už nasledujúci deň, teda 9. máj 1945.

Organizovaný odpor nemeckých síl v Európe skončil. Boje menších skupín nemeckých vojsk, pokúšajúcich sa prebojovať do zajatia k západným spojencom pokračoval na československom území (najmä v západných Čechách) do 12. mája.