Dôvera v slovenskú ekonomiku je zmiešaná

BRATISLAVA – Dôvera v služby stúpa v priemysel, stavebníctvo a obchod klesá. Vyplýva to zo správy Štatistického úradu SR, ktorú zverejnil na svojej stránke.

Trojmesačný kĺzavý priemer sezónne upraveného indikátora ekonomického sentimentu (IES) aj v septembri vzrástol o 4,2 bodu na hodnotu 87,7. Dôvera sa výrazne zvýšila v službách. Naproti tomu sa výrazne znížila v priemysle a mierne v obchode a v stavebníctve. U spotrebiteľov sa znížila len nepatrne. Aktuálna hodnota IES zaostáva za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 10,2 bodu a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 15,6 bodu.

Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v septembri poklesol o 8,7 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu -9. Vývoj indikátora nepriaznivo ovplyvnil najmä pokles očakávanej produkcie a v menšej miere aj zhoršenie úrovne objednávok. V septembri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 1,5 bodu na -42,5 vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 18,5 bodu. Indikátor dôvery v obchode klesol v septembri v porovnaní s augustom o 3,4 percentuálneho bodu na hodnotu 8,3 vplyvom negatívneho hodnotenia súčasných, ako aj očakávaných podnikateľských aktivít (zo sezónne očistených údajov). Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v septembri opäť vzrástol, jeho hodnota (-1) sa v porovnaní s augustom zvýšila o 6 p. b. Vývoj indikátora bol ovplyvnený pozitívnejším hodnotením všetkých troch jeho komponentov.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku septembra nepatrne menej optimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne klesol o 0,2 bodu na hodnotu -31. Respondenti boli výrazne optimistickejší v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a mierne v očakávaniach finančnej situácie domácností. Naopak, značne pesimistickejší boli v očakávaniach úspor v domácnostiach. Ich očakávania vývoja nezamestnanosti sa prakticky nezmenili. V porovnaní so situáciou pred rokom boli respondenti pesimistickejší o 23,4 bodu a aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 12 bodov.