Dôvera slovenských podnikateľov a spotrebiteľov bola v októbri najnižšia za posledných 19 mesiacov

BRATISLAVA – Zhoršovanie ekonomickej nálady na Slovensku pretrvávalo aj v októbri, sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) medzimesačne klesol už piaty mesiac po sebe. Informuje o tom Štatistický úrad SR

Pri znížení o 1,4 bodu bola hodnota indikátora v októbri na úrovni 88,3 bodu, čo je najmenej od marca 2021.

K poklesu indikátora došlo v dôsledku zníženej dôvery v obchode, priemysle a u spotrebiteľov. Naopak, mierne sa zvýšila dôvera v stavebníctve a po štyroch mesiacoch poklesu aj v službách.

Aktuálna hodnota IES klesla v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 8,7 bodu, prehĺbilo sa tak aj zaostávanie za dlhodobým priemerom, a to o 14,2 bodu.

Hodnota  IES predstavuje vážený aritmetický priemer piatich čiastkových indikátorov dôvery, najväčší vplyv má indikátor dôvery v priemysle (40 %), nasleduje indikátor dôvery v službách (30 %), v stavebníctve (5 %), v obchode (5 %) a spotrebiteľský indikátor dôvery (20 %). Prieskum je koordinovaný Európskou komisiou a vo všetkých členských štátoch EÚ má rovnakú metodiku. Detaily k piatim čiastkovým indikátorom dôvery sú uvedené v osobitnej informatívnej správe