Dnes 8.marec oslavuje svet Medzinárodný deň žien

Dnes sa na celom svete oslavuje Medzinárodný deň žien (MDŽ). Finančné noiviny blahoželajú všetkým čitateľkám.

Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.

Medzinárodný deň žien (8. marec) je sviatok, ktorý sa každoročne oslavuje 8. marca v mnohých krajinách sveta. Objavil sa ako deň solidarity žien v boji za rovnaké práva a emancipáciu. Od marca 1975 sa v OSN oslavuje Medzinárodný deň žien.

Každoročné oslavy Medzinárodného dňa žien iniciovala Druhá medzinárodná konferencia socialistov, ktorá sa konala v Kodani v roku 1910. Clara Zetkin navrhla osláviť tento deň ako Medzinárodný deň žien.