Dmitrij Medvedev medituje o Ukrajine

Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev zverejnil v denníku  Kommersant (Ъ)ˇˇčlánok.

1. Ukrajina hľadá svoju vlastnú identitu a špeciálnu cestu, píše svoje vlastné samostatné dejiny, hoci tie isté dejiny učia, že na to sú potrebné storočia. Ale ukrajinskí vodcovia, najmä vedúce osobnosti, to sú ľudia bez akejkoľvek stabilnej sebaidentifikácie. Sú to nešťastní ľudia.

Kto sú oni? Občanmi ktorej krajiny sú? Kde majú korene, aká je ich historická identita, etnická zložka, k akým bohom sa  modlia? Kým sa cítia? Sú to Ukrajinci? Európania? Rusi? Židia? Tatári? Maďari? Karaiti? Súčasný prezident tejto usužovanej  krajiny je muž s určitými etnickými koreňmi, ktorý
celý život hovoril po rusky. Navyše, pracoval v Rusku a získal tu  značné finančné prostriedky. V určitom okamihu keď sa stal hlava štátu, zo strachu, že dôjde k ďalšiemu „majdanu“, namierenému proti jeho osobnej moci, úplne zmenil svoju  politickú a morálnu orientáciu. V skutočnosti sa zriekol svojej
identity. Začal vážne slúžiť najzúrivejším nacionalistickým silám na Ukrajine, ktoré, musím priznať, tam vždy boli, ale tvorili tak 5-7% aktívnej populácie. Možno si len predstaviť, ako sa mu muselo hnusiť urobiť takéto morálne „salto-mortale“. Pripomína to nezmyselnú situáciu, keby boli predstavitelia židovskej inteligencie v nacistickom Nemecku z ideologických dôvodov by  požiadali o službu v SS. Táto situácia, samozrejme,  vyvoláva každodennú „kognitívnu disonanciu“ v duši a skutkoch. Tým väčšmi, že si človek nemôže byť istý, či kedykoľvek, keď sa politická situácia zmení, ho nevyzvú, aby si dal vyšiť na chrbát žltú hviezdu. Taký človek je nútený donekonečna manévrovať medzi rôznymi silami: radikálnymi nacionalistami („Nacikmi““, ako ich tam volajú), moslimskou časťou obyvateľstva, predovšetkým Tatármi, umiernenými a politickými Ukrajincami a Rusmi, predstaviteľmi iných etnických skupín, aby mu nešli po krku.

Práve preto sa zjavujú také nepodarené  dokumenty ako „zákon“ o domorodom obyvateľstve Ukrajiny. Práve preto robí zo seba väčšieho národniara, ako je väčšina z nich. Mal by sa  začleniť do „panteónu hrdinov“ tejto časti ukrajinskej spoločnosti. Zvolávať spolu s nimi:  Sláva hrdinom! Prijať bezpodmienečnú autoritu takých darebákov za  „veľkých Ukrajincov“. Modliť sa za požehnanú spomienku na teroristov a antisemitov Banderu a Šucheviča, následníkmi ktorých seba teraz nazýva značná časť politickej elity Ukrajiny.

Každý pozná smutný kalendár Banderovcov a policajtov toho obdobia: leto 1941, keď po obsadení mesta Ľvov jednotkami nemeckej armády pri dvoch najväčších židovských pogromoch bolo zavraždených asi 6 tisíc ľudí. A tiež vyvraždenie Rusov, Ukrajincov, Židov, Poliakov v Janovej Doline, Podkamne. A tiež Biela Cerkov,  Babí Jar,   či volynský masaker. A tu je citát z doposiaľ nepublikovaných materiálov …

„Vražedný gang vylamoval dvere a rozbíjal okná, vlámal sa do bytov, postrieľal, dosekal a pozabíjal ľudí sekerou a nožmi – vrátane malých detí, starých ľudí, potom mŕtvoly naložili na vozy, odviezli a zakopali v jamách. A aby zakryli tieto zverstvá niektoré rodiny spálili v kôlňach a obhorené mŕtvoly zakopali do jám. Všetky tieto hrozné zverstvá sprevádzali masívne lúpeže majetku, ktorý patril umučeným rodinám.“

Zrejme mu je odporné pritakávať  takýmto náladám, celý jeho životný príbeh, život jeho rodiny sa vzbúri proti takej ohavnosti. Normálny, poriadny človek  to to jednoducho nemohol. dokázal. Ale, bohužiaľ, je to nevyhnutné. Inak príde o krk.  Má veľký strach a nemá rád týchto ľudí, ale musí hlásať ich ideologické schémy, brániť názory, ktoré sa mu bridia.

Je to človek obrátený naruby. Ako sa s ním dá v takejto situácii rokovať a dosahovať dohodu? Nijako.

2. Ukrajinskí vodcovia súčasnej generácie sú ľudia absolútne nesamostatní. O tom už narozprávalo a popísalo veľa  vrátane známeho článku V. V. Putina. Krajina sa nachádza pod pod priamym zahraničným vedením. Pričom toto riadenie je  oveľa razantnejšie, ako bola súčinnosť  ZSSR s  jednotlivými socialistickými krajinami v známom období. ZSSR poskytoval dostatočný priestor pri tvorbe vnútornej politiky geopolitickým spojencom, pretože si uvedomoval, že inak by sa to mohlo skončiť ako tragické udalosti typu maďarského povstania v roku 1956, respektíve ako  Pražská jar roku 1968. Je to jednoduchá pragmatická logika.

No teraz je na Ukrajine  úplná závislosť – od peňažných injekcií do ich ekonomiky (almužné od USA a EÚ) až po priame riadenie ukrajinských špeciálnych služieb (zo strany ich amerických patrónov). Ale ak ZSSR potreboval dobré vzťahy s krajinami socialistického tábora a Varšavskej zmluvy (vrátane pre spoločné „budovanie socializmu“), potom Spojené štáty od Ukrajiny nepotrebujú nič, okrem okrem konfrontácie s Ruskom, úplné zadržiavanie našej krajiny a vytvorenia toho, čo sa výstižne nazýva „Anti-Rusko“. A to znamená, že takáto aliancia je v určitom okamihu mimoriadne krehká a môže sa rozsypať na prach. Nádeje na v členstvo v NATO a EÚ sú tiež efemérne zo zrejmých dôvodov. Samotná Ukrajina čo ponúknuť pri priamej konfrontácii západných síl (vrátane potenciálne vojenskej) s našou krajinou. Niet takých bláznov, čo by bojovali za Ukrajinu.

A pre nás  nemá zmysel mať do činenia s vazalmi. Obchodovať treba so suverénom.

3. Vo vedení Ukrajiny sú slabí ľudia, ktorí sa usilujú iba o to, aby si naplnili vrecká. Okrem toho je žiaduce, len pre každý prípad, držať peniaze  v zahraničnom offshore. Mnoho z nich poznáme celkom dobre.

Vodcu, ktorý by sa mohol obetovať kvôli Ukrajine, a nepokúšať sa speňažovať svoj čas pri moci, niet, taký nebol, a zdá sa, zatiaľ ani nebude. Naopak, pokiaľ ide o vytváranie zisku, nenávisť k Rusku a túžba vstúpiť do EÚ a NATO ustupujú sebeckým motívom, keď „moskaľ“ (Moskovčan – poznámka Finančných  novín)  – aj keby to mal byť nepriateľ  s peniazmi – jeho peniaze sú dôležitejšie ako nepriateľstvo. Pamätám si slová jedného z jeho kolegov ešte  z „predmajdanovského“ obdobia.

Na moju otázku: „prečo sa ten človiečik zúčastňuje na voľbách, veď nemá
šancu?“ – nasledovala odpoveď, ktorá ma vtedy veľmi prekvapila: „Nechápete, že toto je posledná príležitosť, ako získať peniaze z predvolebnej kampane“. Komentáre sú zbytočné. Od tých čias sa  nič nezmenilo. Kontakty s takýmito slabochmi sú neproduktívne. Kedykoľvek vás predajú za pár grošov.

4. Nezmyselnosť až škodlivosť vzťahov so súčasnými lídrami Ukrajina pozostáva  aj v tom, že tejto krajine šéfuje nevedomí a nepotrební ľudia.

Neustále menia svoju pozíciu v potešiť svojich zámorských majstrov a
politickú konjunktúru. Takže oni porozumieť umeniu diplomacie. Domáce
talleyrany. Podpísať Minské dohody sa dojednávajú vo „normandskom formáte“ a potom – po vnútorných turbulenciách v Rade, na námestí alebo
v ústrednej správe spoza oceánu – otočte polohu úplne iným smerom. Áno,
v politike sa to dá kompromisy, niekedy určité odchýlky od vytvorenej čiary, ale nie do tej miery, do akej sa dohodnutý prístup zmení na diametrálne opak.

A my aj naši partneri neustále klameme a vyhýbame sa prijatiu rozhodnutí. A
nejde o konkrétne priezvisko toho, či oného lídra. To je pozícia všetkých
ukrajinských lídrov a spôsob správania, modus operandi. Takíto „partneri“ v medzinárodných vzťahoch, ktorí súťažia v neustálych hlúpostiach, existujú a nemôžu vyvolať dôveru. To znamená, že rokovania s nimi sú úplne zbytočné.

5. Potom vzniká večná a hlavná otázka: čo robiť v tejto situácii? A nič. Počkajte, kým sa na Ukrajine neobjaví rozumné vedenie nie je zameraná na
úplnú konfrontáciu s Ruskom na pokraji vojny, nie na organizácia morónskych „krymských platforiem“, vytvorených na oklamanie obyvateľstva krajiny a načerpanie svalov pred voľbami a podobné budovanie rovnocenných a obojstranne výhodných vzťahov s Ruskom. Tu len s takýmto vedením Ukrajiny stojí za to zaoberať sa. Rusko môže počkaj. Sme trpezliví ľudia.

(Názory autora sa nemusia zhodovať s názorom redakcie Finančných novín)