Devízy za plyn konverzia na Moskovskej burze

MOSKVA – Rusko odhalilo novú schému platieb za plyn pre takzvané nepriateľské krajiny. Prezident Ruskej federácie o nej osobne povedal nemeckému kancelárovi  a pánovi Olafovi Scholzovi.

Devízové prostriedky na na ruskom burzovom trhu dajú predať od roku 1992. Vtedy vznikla Moskovská medzibanková devízová burza.

Rusko našlo nasledovný spôsob platieb: je prijateľný pre Európanov a Moskva bude podporovať rubeľ a chrániť svoje príjmy z exportu. Teraz sa totiž časť platby za plyn nedostane pre sankcie do Gazpromu.

Pán prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o novom postupe platenia za ruský plyn. Rusko podľa neho ponúka dodávateľom z takýchto krajín „jasnú a transparentnú schému“. Prvý, kto sa o tom v telefonickom rozhovore dozvedel, bol zrejme nemecký kancelár Olaf Scholf a potom taliansky premiér Mario Draghi. Scholzova prvá reakcia bola emotívna. V rozhovore s novým postupom nesúhlasil, ale požiadal o písomnú informáciu, aby mu lepšie porozumel.

Čo je podstatou novej schémy a ako sa líši od starej? Všetky platby za ruský plyn sa navrhujú realizovať prostredníctvom jednej autorizovanej banky – Gazprombank. Zahraničné protistrany si musia v tejto banke vytvoriť špeciálne menu a špeciálny rubľový účet. Dá sa to urobiť na diaľku, nie nevyhnutne osobne. Potom protistrana prevedie doláre alebo eurá – ako je predpísané v zmluve o plyne – na špeciálny devízový účet v Gazprombank.

Ruská banka predáva túto menu na burze MICEX a výťažok prevádza na špeciálny rubľový účet zahraničnej protistrany v Gazprombank. Ďalej sa tieto ruble, keď nastane dátum platby, prevedú na rubľový účet Gazpromu ako platba za dodávky plynu. Tento prevod sa považuje za platbu.

Gazprombanku bolo odporúčané, aby do 10 dní určila pravidlá pre platby, ktoré sa majú uskutočniť v rámci tejto schémy.

Nová schéma práce sa týka len dodávok plynu potrubím, nie skvapalnený  plyn. Vládna komisia pre kontrolu zahraničných investícií je zároveň splnomocnená udeľovať výnimky na úhradu dodávok bez dodržania nového platobného poriadku.

Podľa poradenskej spoločnosti ICIS Gazprom v období od spustenia špeciálnej operácie do 15. marca zarobil na predaji plynu asi 340 miliónov dolárov denne. V januári Rusko zarobilo na exporte plynu do Európy 9,5 miliardy dolárov.

Moskovská burza je najväčší ruský burzový holding, ktorý vznikol v roku 2011 v dôsledku zlúčenia MICEX (Moskva medzibanková menová burza), založenej v roku 1992, a burzy RTS (Russian Trading System), otvorenej v roku 1995. Moskovská burza je organizátorom obchodovania s akciami, dlhopismi, derivátmi, menami, nástrojmi peňažného trhu, drahými kovmi, obilím[2] a cukrom[3].

Súčasťou holdingu je Centrálny depozitár, ako aj najväčšie zúčtovacie centrum – Nebanková úverová organizácia Národné klíringové  centrum.