Credit Suisse: USD nestratí vedúcu úlohu vo svete

ZURICH – Podľa Credit Suisse je vznik novej globálnej meny hegemóna nepravdepodobný, pretože si vyžaduje obrovskú dôveru každej krajiny. Odborníci zvažovali tri scenáre pre finančný systém, ak dolár postupne stratí svoje pozície.

Aj v prípade, že nedôjde ku geopolitickým a hospodárskym otrasom, úloha dolára ako svetovej rezervnej meny sa v budúcnosti pravdepodobne oslabí. Uvádza sa to v správe švajčiarskej banky Credit Suisse “Budúcnosť globálneho menového systému”, s ktorou sa RBC oboznámila. Pozícia dolára sa zníži v dôsledku rozšírenia plávajúcich kurzov mien, snahy centrálnych bánk znížiť sankčné riziká a tiež dostupnosti menových swapových liniek medzi centrálnymi bankami.

V dôsledku toho sa globálny finančný systém stane viac multipolárnym, ale dolár nestratí svoju dominantnú pozíciu. Ekonómovia Credit Suisse sa domnievajú, že je nepravdepodobné, aby vznikla efektívna jednotná globálna mena alebo aby sa spomedzi existujúcich mien vytvoril nový globálny hegemón.

Autori poukazujú na to, že dolárový menový systém je už dlho predmetom výraznej kritiky zo strany finančných orgánov a rozvinutých aj rozvojových krajín. Napríklad už v roku 2009 vyzval výkonný riaditeľ Čínskej ľudovej banky Čou Siao-čchuan na zásadné reformy, konkrétne na vytvorenie nadštátnej medzinárodnej rezervnej meny so stabilnou hodnotou a jasnými emisnými pravidlami. “Frekvencia rastúca intenzita finančných kríz od kolapsu bretton-woodskeho systému naznačuje, že náklady na existujúce usporiadanie mohli prevýšiť jeho prínosy,” povedal.

USA a USD v globálnej ekonomike:

Podiel USA na svetovom obchode (2021) 10%
Podiel USA na svetovom HDP (2021) 15,70%
Podiel USD na svetových obchodných faktúrach (2019) 40%
Podiel USD na platbách cez SWIFT (2022) 47,60%
Obligácie vydavé v USD vo svete (polrok 2022) 50%
USD v globálnych devízových rezervách (tretí štvrťrok 2022) 59,80%
USD na svetových devízových trhoch (apríl 2022) 88%

Prameň: MMF, Svetová banka,  ECB, BIS, SWIFT

O desať rokov neskôr bývalý guvernér Bank of Canada a Bank of England Mark Carney vyjadril ľútosť nad tým, že rastúci podiel cien v dominantnej mene [dolár] v globálnom obchode “znižuje schopnosť pružných výmenných kurzov absorbovať šoky”, a navrhol zvážiť prechod na novú “syntetickú hegemónnu menu” vydávanú s využitím infraštruktúry digitálnych mien centrálnych bánk.

Súčasná situácia je podobná situácii v 70. rokoch minulého storočia, keď bola dôvera v dolár otrasená jeho prudkým oslabením v dôsledku rastúcej inflácie a opustenia zlatého štandardu v USA, domnieva sa Credit Suisse. V minulom roku sa ceny v USA výrazne zrýchlili a hospodársky rast sa spomalil. Podľa interpretácie Credit Suisse to znamená, že ekonomika USA zažíva stagfláciu, aj keď v oveľa miernejšej forme ako pred 50 rokmi. Okrem toho sa zhoršila geopolitická situácia, ktorá mala vždy významný vplyv na finančný systém. Od roku 2016, keď americký prezident Donald Trump zaviedol vysoké clá na čínsky tovar, nastalo vo vzťahoch medzi USA a Čínou napäté obdobie a minulý rok konflikt na Ukrajine vystupňoval konfrontáciu medzi Ruskom a Západom.