Coface: v Ázii sa zhoršuje platobná morálka firiem

Máte obchodného partnera z Ázie? Prieskum Coface o platobnej morálke firiem Asia Corporate Payment Survey 2019 ukazuje, že platobné trendy sa v dôsledku obchodnej vojny USA a Číny v tamojšom regióne zhoršujú.

Firmy, ktoré obchodujú s ázijskými spoločnosťami, prípadné si hľadajú partnera v tamojšom regióne, by sa mali mať na pozore. Ako ukazuje najnovší prieskum nadnárodnej spoločnosti Coface o platobnej morálke firiem v Ázii Asia Corporate Payment Survey 2019, až 63 % opýtaných spoločností malo za rok 2018 skúsenosti s oneskorením v platbách. Dĺžka oneskorených platieb sa dokonca medziročne zvýšila v priemere na 88 dní v porovnaní s 84 dňami v roku 2017. Dĺžka oneskorených platieb bola najvyššia v Číne, Malajzii a Singapure, pričom pokiaľ ide o sektory, najhoršie sú na tom energetika, stavebníctvo a IKT.

Nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich obchodného rizika realizuje každoročne prieskumy platobnej morálky firiem na celom svete. Asia Corporate Payment Survey 2019 zahŕňa viac ako 3 000 spoločností v deviatich ekonomikách (Austrália, Čína, Hongkong, India, Japonsko, Malajzia, Singapur, Thajsko a Taiwan). „Obchodné vojny, spomalenie rastu ekonomiky USA aj Európy, príprava na Brexit a volatilné globálne kapitálové toky. To sú najväčšie z množstva politických, hospodárskych a finančných nástrah, ktoré museli vlani zvládnuť firmy v Ázii,“ konštatuje Coface s tým, že rizikové pre firmy sa stali najmä ultradlhé oneskorenia platieb, teda viac ako 180 dní.

Oneskorenie v platbách

Údaje z prieskumu ukazujú, že spoločnosti v Ázii boli v minulom roku pod tlakom, pokiaľ ide o predĺženie platobných podmienok. Priemerná platobná doba sa vlani zvýšila až na 69 dní v porovnaní so 64 dňami v roku 2017. Rastový trend Coface pozoruje v Ázii už od roku 2015.

Údaje z prieskumu tiež ukazujú na zmeny v rôznych priemyselných odvetviach. Priemerné oneskorenia platieb boli najvyššie v sektore energetiky, stavebníctva a IKT, kde viac ako 20% spoločností z daných odvetví ponúka platobné podmienky 120 dní a dlhšie. „Dlhšie oneskorenia platieb sa vlani vo veľkej miere dajú pripísať finančným ťažkostiam zákazníkov. Tieto ťažkosti sú dôsledkom tvrdej konkurencie, ktorá má vplyv na marže, ako aj nedostatok finančných zdrojov v dôsledku prísnejších menových politík v roku 2018,“ podotýka Coface.

Pozor na obchodného partnera

Zvlášť rizikové sú ultradlhé oneskorenia platieb, teda presahujúce 180 dní. „Podľa zistení spoločnosti Coface firmy nezaplatia nikdy až 80 % takýchto platieb. Ak pritom tieto nezaplatené pohľadávky s ultradlhým oneskorením predstavujú viac ako 2 % ročného obratu, môže byť peňažný tok spoločnosti ohrozený,“ upozorňuje Coface. Podiel firiem, ktoré zažívajú takéto ultradlhé oneskorenie platieb presahujúce 2% ročného obratu, sa pritom podľa spoločnosti zvýšil z 26 % v roku 2016 na vlaňajších 38 %. „Výsledky prieskumu navyše zaznamenali nárast počtu spoločností, kde pohľadávky s ultradlhým oneskorením platieb predstavujú už viac ako 10 % ročného obratu,“ dodáva Coface. Najvyšší nárast spoločností vykazujúcich ultradlhé oneskorenie platieb presahujúcich 2 % ich ročného obratu bol za vlaňajšok najvyšší v Číne, Austrálii a Malajzii a pokiaľ ide o odvetvia, deje sa tak v stavebníctve, energetike a doprave,  a to v celom regióne.

Situácia sa nezlepší, skôr naopak

Ekonomické očakávania firiem sa podľa prieskumu v minulom roku v mnohých prípadoch značne zhoršili. Viac ako polovica spoločností v Hongkongu, Číne, Japonsku, Singapure a na Taiwane uviedla, že v roku 2019 neočakávajú zlepšenie rastu. Tieto ekonomiky sú pritom priamo aj nepriamo ovplyvnené obchodnou vojnou medzi USA a Čínou. Napriek slabšiemu sentimentu však 53 % spoločností uviedlo, že nepoužíva nástroje riadenia úveru na zmiernenie rizík.

„Rok 2019 bude náročnejším rokom pre spoločnosti v Ázii a Tichom oceáne, pretože slabší rastový moment, ktorý je umocnený zvýšením rizika peňažných tokov, by mohol spôsobiť nárast insolvencií firiem,“ dodáva Carlos Casanova, ekonóm Coface pre ázijsko-pacifický región.