Chorí koronovírusom v SR malý zlomok akútnych respiračných ochorení a chorôb podobných chrípke

BRATISLAVA – Počet chorých na kokorona vírus je zanedbateľný s počtom chorých na akútne respiračné ochorenia a na ochorenia chorôb podobných chrípke. Dá sa len porovnať s ťažkými akútnymi respiračnými ochoreniami (Severe Acute Respiratory Infection – SARI. 

Vyplýva to z údajov, ktoré na svojej stránke zverejňuje Úrad verejného zdravotníctva. Finančné noviny prinášajú údaje za posledných sedem rokov.

Väčšina vyššie uvedených chorôb sa začína približne v polovici decembra a trvá v mesiaci január až február. Úrad verejného zdravoníctva toto časové obodbie označuje pojomom sezóna. Na Slovensku k  21. marcu 2020 je evidovaných 137 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, negatívnych vzoriek je spolu 2670.  Slovensko má 5,45 milióna obyvateľov.

Ťažké akútne respiračné ochorenia alebo SARI  (2012 – 2019)

Sezóna 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Počet prípadov 243 29 74 35 31 46 123
Počet úmrtí 32 5 25 5 8 13 57
Počet úmrtí s rizikovým faktorom 24 5 17 5 6 6 45

Prameň: Úrad pre verejné zdravotníctvo, spracovanie (c) Finančné noviny.

Čo je to SARI? Ide o ochorenia, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu z dôvodu respiračných ťažkostí. Na základe tohto monitoringu má Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky denne aktuálne informácie o počte SARI v Slovenskej republike. Štatistické údaje vedie pod skratkou SARI.

Neporovnateľne viac je na Slovensku akútnych respiračných ochorení. To  je akékoľvek akútne infekčné ochorenie dýchacích ciest s teplotou alebo bez teploty ako je: nádcha, rinofaringitída (súčasný zápal nosovej a hltanovej sliznice), tonzilitída (angína), sinusitída (zápal prinosových dutín), otitis media (zápal stredného ucha), laryngitída (zápal hrtana), tracheitída, (zápal prieduśnice), bronchitída (zápal priedušiek), bronchiolitída (opuch malých dýchacích ciest v pľúcach), pneumónia (zápal pľúc) a bronchopneumónia (zápalové ochorenie pľúc a priedušiek).  Úrad verejného zdravotníctva eviduje štatistické údaje o akútnych respiračných ochoreniach pod skratkou ARO.

Akútne respiračné ochorenia  (2012 – 2019)

Sezóna / Kraj 2012/13 2013/14 2014/2015 2015/16 2016/2017 2017/18 2018/19
Bratislavský 132 046 104 322 124 440 85 004 84 148 90 424 75 945
Trnavský 198 501 163 353 194 984 160 071 199 365 204 708 188 826
Trenčiansky 207 494 162 773 209 252 178 845 198 409 192 863 158 174
Nitriansky 299 534 247 416 289 507 248 641 258 739 266 911 233 533
Žilinský 235 486 193 540 230 646 204 229 218 279 219 998 198 164
Banskobystrický 185 981 154 741 190 692 156 885 162 477 165 459 180 577
Prešovský 237139 187 183 237 900 200 160 228 370 229 240 217 514
Košický 202 145 156 539 238 097 194 080 207 823 233 522 217 955
Celkom SR 1 698 326 1 370 139 1 715 529 1 427 855 1 562 630 1 603 125 1 470 688

Prameň. Úrad verejného zdravotníctva, spracovanie (c) Finančné noviny

Chrípke podobné ochorenia je infekčné ochorenie s náhlym začiatkom, teplotou vyššou ako 38°C prítomnosťou aspoň jedného z respiračných príznakov ako sú: kašeľ, bolesť hrdla, nádcha prítomnosťou aspoň jedného z celkových príznakov ako sú: bolesť hlavy, bolesť svalov, bolesť kĺbov, zimnica.

Chrípke podobné ochorenia (2012 – 2019)

Sezóna/kraj 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Bratislavský 14 571 5 754 10 472 5 215 5 824 6 997 4 904
Trnavský 31 994 21 551 28 227 19 644 29 241 31 560 27 721
Trenčiansky 29 640 14 199 22 830 18 685 25 274 24 822 17 366
Nitriansky 52 887 34 078 50 344 33 778 39 727 45 921 35 316
Žilinský 32 046 21 951 29 384 22 452 26 998 28 082 21 326
Banskobystrický 23 080 13 854 18 907 12 480 14 269 15 212 16 601
Prešovský 26 942 15 720 24 568 20 384 24 251 26 705 19 774
Košický 14 966 7 512 15 308 10 509 11 650 17 643 14 636
Celkom SR 226 126 134 682 200 654 143 157 177 234 196 942 157 644

Prameň: Úrad verejného zdravotníctva, spracovanie (c) Finančné noviny

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť  zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky. Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vedúci služobného úradu ministerstva.

Taliansky denník La Stampa priniesol 19. marca 2020 informácie o počte obetí choroby v krajine.  Celkové množstvo kladných výsledkov analýzy je 35 713. Zomrelo 2978. Je to teda 8,3 % od celkového množstva chorých.

Silvio Brusaferro z Vyššieho inśtitútu zdravotníctva povedal, že priemerný vek je rozhodujúcim faktorom smrti pacientov. Priemerný vek tých, čo zomreli 79,5 roka. Do 17. marca 2020 zomrelo 17 ľudí, mladších ako 50 rokov.

Vo všetkých týchto prípadoch však išlo o ľudí, ktorí už trpeli vážnymi chorobami (kardiovaskulárnymi, obličkovými, psychiatrickými a metabolickými).

„Vidíme veľmi vysoké množstvo obetí, ale v Taliansku nie je koronavírus agresívnejší ako v Číne,“ povedal Giovanni Rezza, riaditeľ odboru infekčných chorôb vo Vyššom ústave zdravotníctva pred niekoľkými dňami. Pravda, v tom čase bola miera úmrtnosti v Taliansku 6,7%. – Podobný dojem vyplýva zo skutočnosti, že testy sa vykonávajú iba u pacientov so symptómami. Keby sa testy vykonali pre všetkých vrátane tých, ktoré nemajú príznaky, táto úroveň by bola nižšia. ““

Počet úmrtí by teda zostal nezmenený, ale menovateľ, tj celkový počet prípadov, by sa zvýšil. A v percentuálnom vyjadrení by sa úmrtnosť znížila.

Vo všeobecnosti sa v Taliansku do včera vykonalo 165 541 kontrol. V Číne bol vírus našiel  vo výteroch a slinách u pacientov s menej závažnými príznakmi, ktorí nevyžadovali hospitalizáciu.

 

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.