Cesta v rebríčku príjmov je tŕnistá a kamenistá

Ak ste sa narodil do rodiny s nízkymi príjmami, aké sú šance, že sa zvýšia bez ohľadu na vaše vzdelanie? Existuje možnosť  pohybu smerom nahor po rebríčku príjmov, a to ako vo svojom živote a vo vzťahu k jednému rodičovi? Sú opatrenia na boj proti chudobe, zamerané na znižovanie nerovností  pre posilnenie rastu?

To sú hlavné otázky, na ktoré sa snaží dať odpoveď jedna z posledných štúdií Svetovej banky.   Pohyb (mobilita) smerom nahor k vyšším príjmom sa v mnohých častiach sveta posledných rokoch  zastavila. Vyhliadky pre  príliš veľa ľudí na celom svete sú stále príliš úzko viazané na sociálne postavenie ich rodičov, skôr ako by boli spojené s  ich vlastným potenciálom.

Štúdia svetovej banky Fair Progress? (Férový progres?) na jednej strane poukazuje na to, že ekonomická mobilita naprieč generáciami po celom svete, že Afrika a južná Ázia, oblasti s väčšinou  najchudobnejším obyvateľstvom, majú priemernú najnižšiu mobilitu. V niektorých afrických krajinách kde sú nízke príjmy, alebo samotné krajiny sú nestabilné afrických, iba 12 percent dnešných mladých dospelých narodených v roku 1980, majú vyššie vzdelanie než ich rodičia.

Na druhej strane, vo  východnej Ázii, Latinskej Amerike a na Strednom východe a v severnej Afrike vedeli ich priemernú mobilitu zlepšiť. Mobilita nemusí závisieť od stavu ekonomiky. Súvisí skôr s ekonomickým rozvojom, a mobilita sa  pravdepodobne zväčší, ak mať všetci rovnaké príležitosti. To si  zvyčajne vyžaduje vyššie verejné investície a lepšie politiky.

“Prístupu k nebývalé množstvo dát základe správa vykresľuje podrobný obraz o sociálno-ekonomickej mobility naprieč generáciami pre väčšinu svetovej populácie,” povedal Ambar Narayan, ekonóm sšpecializujúci sa na boj s chudobou a globálny pohyb svetového kapitálu pracujúci v Svetovej banke a jeden z autorov správy. “Zatiaľ čo súčasná situácia je vytriezvenie, tam je nejaký dôvod k optimizmu, čo tiež naznačuje, že zlepšenie mobility v mnohom závisí od politických  opatrení.“

“Väčšia ekonomická mobilita vedie k rýchlejšiemu hospodárskemu rastu a znižovaniu chudoby,” povedal Roy van der Weide, ekonóm z Development Economics Research Group vo Svetovej banke a jeden z autorov správy. “To môže tiež posilniť sociálnu súdržnosť a stabilitu, s ľuďmi žijúcimi v mobilnejších spoločnostiach, ktoré budú pravdepodobne optimistickejšie o ich budúcnosti. ” Táto správa analyzuje pol storočia vývoja ekonomiky, aby mohla povedať , či životy detí  sú lepšie alebo horšie ako život ich rodičov v rôznych častiach sveta, a navrhuje miestne, národne a globálne opatrenia, ktoré môžu pomôcť prelomiť začarovaný kruh chudoby a nerovnosti, čím vydláždia cestu pre budúcu generáciu, aby mohla využiť svoj potenciál. Táto správa je založená na dvoch indikátoroch  ekonomickej mobility:  1. Absolútna, ktorý meria podiel ľudí, ktorí prekračujú ich rodičov z hľadiska  životnej úrovne alebo dosiahnutého vzdelania,  2. Relatívna, ktorý meria mieru, do akej pozície človeka v hospodárskom meradle je nezávislá od pozície vlastných rodičov.