AZZZ je proti celoplošnému zavretiu ekonomiky

Veľká väčšina zamestnávateľov združených v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR s veľkou nevôľou pozoruje úvahy o možnom plošnom zastavení slovenského hospodárstva, v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID 19.

Mnohé firmy sú v prevažnej miere súčasťou kritickej infraštruktúry, kde odstávka z jedného dňa na druhý jednoducho nie je možná vzhľadom na obrovské prípadne hroziace bezpečnostné riziká. Kritické odvetvia priemyslu sú zložitý mechanizmus, zaoberajúci sa náročnými procesmi, kde len ich bezpečné odstavenie trvá niekoľko desiatok dní. Neriadené zastavenie prevádzky by malo za následok potenciálne ohrozenie zdravia a životov ako aj ekonomické
škody v rádovo desiatkach miliónov eur a doslova zlikvidovanie firmy, čo je bez následnej kompenzácie zo strany štátu krajne neprijateľné.

„Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR podporuje prípadné plošné testovanie obyvateľstva, za predpokladu, že sa na tomto kroku zhodujú aj odborníci, je však nevyhnutné, aby  priebeh testovania bol dôkladne pripravený a neohrozil chod firiem. AZZZ SR však zásadne namieta úvahy o tzv. lockdowne ekonomiky SR. Všetky prípadne nariadené procesy v tejto súvislosti musia byť plánované a vopred dohodnuté so zástupcami konkrétnych, prípadne dotknutých priemyselných odvetví, inak hrozia škody neprimerané dosiahnutému efektu,“ hovorí prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáš Malatinský.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR zásadne nesúhlasí s  návrhom pána premiéra, že kto nebude disponovať potvrdením o negatívnom teste, či už z plošného testovania alebo zo súkromného zariadenia, bude musieť byť 10 dní v karanténe. „Prípadný náhly masívny výpadok pracovných síl by mal v tomto prípade za následok odstavenie výrob.

„Najväčším rizikom a aj vyvolaným nákladom s možnosťou ohrozenia prevádzky, je mať vo firme infekčného zamestnanca. Mnoho zamestnávateľov vykonáva preto už dnes na vlastné náklady preventívne testovanie svojich zamestnancov, preto vítame možnosť  testovania na náklady štátu. Ako zamestnávatelia máme zodpovednosť za svojich zamestnancov, a rozhodne chceme mať čisté svedomie, že sme urobili maximum pre ochranu rizikových zamestnancov s ktorými dlhé roky spolupracujeme a častokrát sú aj oporou firmy,“ dodáva Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ SR.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR upozorňuje, že do dnešného dňa štátne úrady nemajú vypracované konkrétne postupy pre zamestnávateľov, ako majú postupovať v prípade plošného testovania obyvateľstva a kompenzačné mechanizmy pre prípad odstavenia firiem týmto spôsobom, čo je pre riadne fungovanie firiem nielen v kritickej infraštruktúre neprípustné. Už len samotné úvahy a vyhlásenia politikov na túto tému ako aj tému lockdownu majú negatívny dopad na obchodné vzťahy, kedy môžu byť v dôsledku neistoty zahraničných
partnerov rušené aj vzájomné kontrakty. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR preto vyzýva premiéra a vládu SR na úzku koordináciu aj so zástupcami podnikateľského sektora.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR) Slovenskej republiky vznikla v roku 1991 s cieľom vytvárať podmienky na ochranu a rozvoj podnikateľského prostredia. AZZZ SR je najväčšou a najreprezentatívnejšou organizáciou zamestnávateľov na Slovensku, ktorá združuje cca 11.000 zamestnávateľov zamestnávajúcich cca 350. 000 zamestnancov.  s dramatickými ekonomickými i bezpečnostnými následkami“, konštatuje Roman Karlubík,
prvý viceprezident AZZZ SR.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.