ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – Slovenská rada pre zelené budovy

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) vznikla v novembri 2010 ako neziskové občianske združenie.

Počas viac ako 12-ročného pôsobenia na trhu sa z nej stala renomovaná a známa organizácia so záštitou medzinárodnej siete.

Najvyšším orgánom SKGBC je členská schôdza, ktorá volí predstavenstvo. Výkonným orgánom je sekretariát na čele s výkonným riaditeľom, ktorého vyberá predstavenstvo.

Združuje spoločnosti z rôznych sektorov ekonomiky podporujúce kvalitnú výstavbu a obnovu budov podľa princípov udržateľnosti.

Organizuje podujatia zamerané na udržateľnosť v stavebníctve s cieľom vzdelávať tak odbornú, ako aj širokú verejnosť.

Víziou SKGBC sú ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi, sa stanú na Slovensku štandardom.

Misiou SKGBC je presadzovanie ekologických, ekonomických a sociálnych aspektov udržateľnej výstavby, vzdelávanie a spájanie odbornej a širokej verejnosti a vytváranie odborného dialógu o udržateľnej výstavbe.

Členmi predstavenstva sú: Pavol Kukura, predseda predstavenstva; Marek Kremeň, podpredseda predstavenstva; Rastislav Badalík, člen predstavenstva a pokladník; Branislav Bošák, člen predstavenstva; Pavol Praženica, člen predstavenstva; Martin Stohl, člen predstavenstva; Michal Široký, člen predstavenstva.

Viac informácií nájdete na stránke tu.


 Fotografie: www.pexels.com