ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – Čo je to Európska hospodárska komisia OSN

ŽENEVA – Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov ( EHK alebo EHK OSN ) je jednou z piatich regionálnych komisií pod jurisdikciou Hospodárskej a sociálnej rady Organizácie Spojených národov (OSN). 

Vznikla  s cieľom podporiť hospodársku spoluprácu a integráciu medzi svojimi členskými štátmi.

Ako prvý sa Gunnar Myrdal, Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu,  sa stal výkonným tajomníkom Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov v roku 1947.

Výkonnými EHK zo Slovenskej  boli a sú Brigita Schmögnerová (2002 – 2005), Ján Kubiš (2009 – 2011), Oľga Algayerová (od roku 2017).

Komisia sa skladá z 56 členských štátov, z ktorých väčšina má sídlo v Európe, ako aj niekoľko krajín mimo Európy. Medzi jej transkontinentálne euroázijské alebo neeurópske členské štáty patria: Arménsko, Azerbajdžan,  Kanada , Cyprus , Gruzínsko , Izrael , Kazachstan , Kirgizsko , Ruská federácia , Tadžikistan , Turecko , Turkménsko , Spojené štáty americké a Uzbekistan

Komisia bola zriadená Hospodárskou a sociálnou radou 28. marca 1947 s cieľom „iniciovať a podieľať sa na opatreniach na uľahčenie zosúladeného postupu pri hospodárskej obnove Európy“, ako aj „udržiavať a posilňovať hospodárske vzťahy európskych krajín“. medzi sebou aj s ostatnými krajinami sveta.”

Vznikla na žiadosť Valného zhromaždenia OSN , ktoré vyzvalo Hospodársku a sociálnu radu, aby vytvorila komisiu, ako aj Komisiu pre Áziu a Ďaleký východ , s cieľom „poskytnúť účinnú pomoc krajinám zničeným vojnou. ” 

ECE prevzala funkciu a zdroje Európskej centrálnej organizácie vnútrozemskej dopravy pri jej založení.

Keďže komisia bola zriadená na začiatku studenej vojny, čelila ťažkostiam pri dosahovaní svojho mandátu na hospodársku obnovu Európy v dôsledku železnej opony: oddelene bola v roku 1948 na západe založená Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu a Rada vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) v roku 1949 na východe. Práca komisie sa musela zaoberať len otázkami, ktoré boli v spoločnom záujme Východu a Západu, aby nedošlo ku konfrontácii. Od páde Sovietskeho zväzu však hospodárske komisie Organizácie Spojených národov rozširili svoju činnosť v bývalých sovietskych republikách.