ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – Bain & Co.

Bain & Company je americká manažérska poradenská spoločnosť so sídlom v Bostone, Massachusetts. 

Firma poskytuje poradenstvo verejným, súkromným a neziskovým organizáciám. Jedna z troch veľkých manažérskych poradenských spoločností Bain & Company bola založená v roku 1973 bývalým viceprezidentom Boston Consulting Group Billom Bainom a jeho kolegami vrátane Patricka F. Grahama.

Koncom 70. a začiatkom 80. rokov 20. storočia firma rýchlo rástla. Bill Bain neskôr v roku 1984 oddelil podnikanie v oblasti alternatívnych investícií do Bain Capital a vymenoval Mitta Romneyho za svojho prvého generálneho riaditeľa.

Bain zažil od roku 1987 do začiatku 90. rokov niekoľko neúspechov a finančných problémov. Romneymu a Oritovi Gadieshovi sa pripisuje zásluha za návrat firmy k ziskovosti a rastu v ich postupných úlohách generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva firmy. 

V roku 2000 spoločnosť Bain & Company pokračovala v expanzii a vytváraní ďalších oblastí praxe zameraných na prácu s neziskovými organizáciami, technologickými spoločnosťami a inými. Vyvinula podstatnú prax týkajúcu sa spolupráce so súkromnými investičnými spoločnosťami.