ABECEDA EKONÓMIE A EKONOMIKY – BOFIT

Bank of Finland Institute for Emerging Economies, BOFIT, je medzinárodný výskumný inštitút na vysokej úrovni, ktorý sa špecializuje na rozvíjajúce sa ekonomiky a monitoruje a analyzuje aktuálny vývoj v Rusku a Číne. BOFIT vykonáva dlhodobý akademický výskum zameraný na otázky týkajúce sa makroekonomiky a finančných trhov v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Okrem toho vykonáva výskum hospodárskych štruktúr Ruska a Číny.

BOFIT pomáha nielen Fínskej banke a ďalším verejným inštitúciám, ale slúži aj súkromným podnikom, akademickým inštitúciám, médiám a zainteresovaným jednotlivcom vo Fínsku i v zahraničí.

Prácu BOFIT podporuje rozsiahla sieť medzinárodných vzťahov, ktorá pozostáva z kontaktov s verejnými orgánmi a výskumnými ústavmi v skúmaných krajinách a zo spolupráce s medzinárodnými expertmi a organizáciami. V Európskom systéme centrálnych bánk je BOFIT významným a uznávaným odborníkom na hospodársky vývoj krajín, ktoré skúma. Prostredníctvom programu hosťujúcich ekonómov BOFIT sú vo výskumnom inštitúte neustále prítomní významní odborníci z celého sveta.

Hosťujúci výskumníci prezentujú svoj výskum na pravidelne organizovaných seminároch BOFIT. Výskum a analýzy hosťujúcich výskumníkov a vlastných expertov BOFIT sa uverejňujú v sérii publikácií BOFIT Discussion Papers a BOFIT Policy Brief. Informačný bulletin výskumného inštitútu, BOFIT Weekly, sa venuje aktuálnym otázkam.

Hospodárske vyhliadky Ruska a Číny sa analyzujú v publikáciách BOFIT Forecast for Russia (Prognóza BOFIT pre Rusko) a BOFIT Forecast for China (Prognóza BOFIT pre Čínu). V BOFIT Briefing on Russia a BOFIT Briefing on China sa rozoberajú aktuálne otázky hospodárstva a hospodárskej politiky v týchto krajinách.