Abaj (Ibráhím) Kunanbajuly v Univerzitnej knižnici

BRATISLAVA – Veľvyslanec Kazašskej republiky na Slovensku Toležan Tursunovič Barlybajev odovzdal dnes Univerzitnej knižnici súbor kníh kazašského mysliteľa Abaja.

Knihy prevzala Marta Záhradníková , riaditeľka úseku knižničných činností Univerzitnej knižnice.

Abaj (Ibráhím) Kunanbajuly sa na rodil 10. augusta 1845 a zomrel 6. júla 1904. Bol kazašský básnik, filozof, skladateľ, mysliteľ, verejný činiteľ, zakladateľ kazašskej písanej literatúry a jej prvý klasik, kultúrny reformátor v duchu zbližovania s ruskou a európskou kultúrou na základe osvieteného liberálneho islamu.
Jeho skutočné meno bolo Ibráhīm, teda analógia mena proroka Abraháma, ale počas celého
života používal prezývku Abaj, čo v kazašskom jazyku znamená “pozorný”, alebo “opatrný”.

Prezývku mu v detstve dala jeho stará mama Zere. Formovanie jeho svetonázoru ovplyvnili básnici a vedci z Východu, ktorí sa držali humanistických myšlienok ako napríklad  Firdausí  ,  Alíšer Navoí  , Nizami Ganjavi ,
Muhammad Füzuli ,  Avicena  a iní), a tiež diela ruských klasikov.

Abaj (Ibráhím) Kunanbajuly.

Venoval sa aj prekladateľstvu, predovšetkým Krylova , Lermontova , Puškina, Goetheho a Byrona. Podporoval rozširovanie ruskej a európskej literatúry v Kazachstane. Abaj bol odporcom “otrockého miesta ženy v spoločnosti”;sociálneho zla a ignorantstva.

V dejinách kazašskej literatúry má Abaj Kunanbajuly významné miesto, obohatil kazašský veršový systém o nové smery. Zaviedol nové veršové formy: oktáva, šestina a iné.

Napísal okolo 170 básní a 56 prekladov a tiež známe dielo Štyridsať rozjímaní o živote a ľuďoch ( Қара сөздер ) . Táto prozaická poema sa skladá z 45 krátkych podobenstiev a filozofických traktátov, v ktorých Abaj rozjíma o problémoch národného vychovania a svetonázoru, morálky a práva, histórii.

Štyridsať rozjímaní o živote a ľuďoch preložil do češtiny Luděk Hřebíček. Bol tiež talentovaný a originálny skladateľ. Vytvoril okolo 20 skladieb, ktoré sú populárne dodnes. Niektoré svoje básne tiež zhudobnil.

Pre pochopenie Abajových filozofických názorov môžu byť obzvlášť dôležitým a cenným zdrojom jeho moralistické novely.  Rozoberá v nich filozofické otázky a snaží sa vykladať svoje názory na pôvod sveta.

Abaj pokladá za pravdivé tvrdenie, že stvoriteľom sveta je Boh, obmedzuje však úlohu Boha na akt stvorenia.

Titulná fotografia:  Veľvyslanec Kazašskej republiky na Slovensku Toležan Tursunovič Barlybajev a Marta Záhradníková , riaditeľka úseku knižničných činností Univerzitnej knižnice, na ilustračnej fotografii v reštaurátorskej dielni.