Zamestnanci Tauris Group majú spoločnú imunitu

BRATISLAVA – Závody spoločnosti Tauris Group už dosiahli kolektívnu imunitu. Podnik tvrdí, že opatrenie proti koronavírusu je očkovanie a tvorba kolektívnej imunity. Preto spoločnosť Tauris Group spolupracuje s infektológmi.

Vedie ich profesorom Pavlom Jarčuškom k edukácii zamestnancov v tejto oblasti a organizovanému spoločnému očkovaniu. Výsledkom je úspešné dosiahnutie kolektívnej imunity vo všetkých závodoch Tauris Group na Slovensku.

Tauris Group, jeden z najväčších producentov mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku, veľmi zodpovedne pristupuje k aktuálnej situácii spôsobenej šírením koronavírusu. Vedenie preto už pred niekoľkými týždňami pristúpilo k hromadnému očkovaniu zamestnancov vo všetkých výrobných podnikoch s cieľom dosiahnutia kolektívnej imunity. „V našej spoločnosti si plne uvedomujeme zodpovednosť za plynulé zásobovanie obyvateľov v týchto neľahkých časoch.

Zároveň sme si vedomí rizika, ktoré tkvie práve v zdraví našich zamestnancov. Očkovaniu teda prirodzene venujeme značnú pozornosť. Vďaka veľkému úsiliu, ktoré sme vložili do vysvetľovania dôležitosti očkovania pre získanie kolektívnej imunity, sa nám v rámci všetkých našich podnikov podarilo zaočkovať už celkovo 62 % zamestnancov, a toto číslo bude ešte narastať.

Tento krok vnímame ako nanajvýš zodpovedný a správny a veríme, že Tauris Group pôjde z pozície jedného z najväčších výrobcov na Slovensku príkladom,“ hovorí Richard Duda, generálny riaditeľ Tauris Group. Ako ďalej vysvetľuje, za výsledkami stojí najmä interné riadenie procesu hromadnej registrácie na očkovanie, koordinácia termínov, zmien v registrácii či zabezpečovanie možností dopravy do miest s voľnou kapacitou. „Vo väčšine našich závodov sme už dosiahli odporúčanú kolektívnu imunitu. Najviac zaočkovaných, viac ako 95 %, máme v závode v Spišskej Novej Vsi. Kolektívna imunita v TAURIS NITRIA v Mojmírovciach dosiahla viac ako 82 %, v prípade závodu RYBA Košice sa počet zaočkovaných blíži k 60 %,“ hodnotí Richard Duda.

Očkovanie proti Covid-19 so sebou prináša viacero obáv a je prevádzané množstvom dezinformácii. V rámci závodov Tauris Group preto prostredníctvom interného časopisu a mailovou komunikáciou prebiehala edukačná kampaň. „Niektorí zamestnanci verili dezinformáciám, ktoré sa o očkovaní šírili na internete. Preto sme dôležitosť očkovania, ochrany vlastného aj verejného zdravia vysvetľovali sériou odpovedí na často kladené otázky pod vedením profesora Pavla Jarčušku. Svoju úlohu zohrali aj zdieľané a osobné skúsenosti kolegov, ktorí Covid- 19 prekonali, či zriadenie anonymnej poradenskej linky v spolupráci s renomovanou psychologičkou. Cielená interná komunikácia smerom k zamestnancom rýchlo priniesla svoje ovocie, o čom svedčí aj počet zaočkovaných,“ vysvetľuje na záver Richard Duda.

Skupina Tauris Group je súčasťou česko-slovenského priemyselno-investičného holdingu ECO-INVESTMENT, a.s. Holding pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od svojho založenia podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe.