Vyhlásenie Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu (FSVTS) Ruskej federácie o porušení zmluvných záväzkov a medzinárodných noriem vývoznej kontroly zo strany SR

V komentári k publikácii Ministerstva obrany SR o darovaní prvej várky lietadiel MiG-29 Ukrajine FSVTS Ruska uviedla, že Slovensko porušilo svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa reexportu zbraní ruskej výroby.

To sa  uvádza v článku 6 Dohody medzi vládou Ruskej federácie a vládou Slovenskej republiky o vojensko-technickej spolupráci z 29. apríla 1997: “každá zo zmluvných strán bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nepredá alebo neodovzdá tretím krajinám zbrane a vojenskú techniku, technickú dokumentáciu na ich výrobu, informácie a materiál získaný alebo nadobudnutý ako výsledok dvojstrannej vojensko-technickej spolupráce….”.

Slovenský minister obrany J. Naď zároveň oznámil, že “v archívoch [slovenského ministerstva obrany] sa takýto dokument nenašiel”. Dokument je tu.

Chceme zopakovať, že dodávka stíhačiek MiG-29 na Slovensko sa uskutočnila na základe zmluvy podpísanej s Ministerstvom obrany SR 8. júla 1993. V článku 14.6 tejto zmluvy sa uvádza, že “zákazník nebude bez súhlasu dodávateľa predávať alebo darovať formálne alebo fakticky dodavaný špeciálny majetok a technickú dokumentáciu alebo informácie o nich do tretích krajín, ani umožňovat používanie uvedeného špeciálneho majetku a technickej dokumentácie tretím stranám alebo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe okrem úradníkov alebo špecialistov z krajiny zákazníka”.

Okrem toho v roku 2009 uzavrelo Ministerstvo obrany SR zmluvu so spoločnosťou RSK MiG a.s. na abonentnú údržbu lietadiel MiG-29 Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.

Ruská strana si počas celého obdobia sústavne plnila svoje záväzky udržiavať uvedené lietadlá v stave pripravenosti na boj.

V minulom roku však slovenská strana deklarovala vypovedanie tejto zmluvy. Otázky vrátenia drahého vybavenia dovezeného na údržbu lietadiel ruskej strane v rámci zmluvných záväzkov, ako aj úhrady za už poskytnuté služby zostali nevyriešené.

Armáda Ruskej federácie vstúpila na územie Ukrajiny 24. februára 2022. Nevyhlásila Ukrajine vojnu. Opätovne Ukrajina nevyhlásila vojnu Ruskej federácii.

Bezpečnosť Ukrajiny zabzpečovalo Budapeštianske memorandum.

Budapeštianske memorandum o bezpečnostných zárukách pozostáva z troch v podstate rovnakých politických dohôd podpísaných na konferencii OBSE v Budapešti v Maďarsku 5. decembra 1994, aby jej signatári poskytli bezpečnostné záruky týkajúce sa pristúpenia Bieloruska , Kazachstanu a Ukrajiny k Zmluve o neslobode.

Proliferácia jadrových zbraní (NPT). Tieto tri memorandá pôvodne podpísali tri jadrové mocnosti: Ruská federácia , Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké , Čína a Francúzsko poskytli o niečo slabšie individuálne záruky v samostatných dokumentoch. 

Memorandá podpísané v Kongresovom centre v Budapešti za účasti veľvyslanca USA Donalda M. Blinkena zakazujú Ruskej federácii, Spojenému kráľovstvu a Spojeným štátom hroziť alebo použiť vojenskú silu alebo ekonomický nátlak proti Ukrajine, Bielorusku a Kazachstanu, “s výnimkou sebaobrany alebo inak v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov .” V dôsledku ďalších dohôd a memoranda sa v rokoch 1993 až 1996 Bielorusko, Kazachstan a Ukrajina vzdali svojich jadrových zbraní.

Ešte raz si pripomeňme. Ruská federácia dodnes nevyhlásila Ukrajine vojnu. Pohyb armády Ruskej federácie na území Ukrajiny Ruská federácia nazýva spojením slov “špeciálna vojnsksá operácia”. Ani Ukrajina oficiálne nevyhlásila vojnu Ruskej federácii.

Ilustračné fotografie: www.pexels.com