Vláda SR dnes schválila návrh štátneho rozpočtu

BRATISLAVA – Ministerstvo financií SR dnes predložilo na rokovanie Vlády SR návrh rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky. Návrh rozpočtu bol schválený.

Príjmy štátneho rozpočtu na budúci rok majú byť 15 815 257 145 EUR, výdavky 23 864 618 285, schodok bude -8 049 361 140. Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2021 rozpočtujú v celkovej sume 1 698 104 291 eur. Vláda bude budúci rok splácať dlh  vo výške 10 638 454 489 eur.

Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2021, 2022 a 2023. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2021, ktorým sa v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy schvaľuje štátny rozpočet, predložilo Ministerstvo financií SR na rokovanie v rámci materiálu „Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023“ na rokovanie vlády Slovenskej republiky.