Veľvyslanec Kazachstanu Toležan Barlybajev s predsedom SOPK Petrom Mihókom o spolupráci

BRATISLAVA-   Toležan Tursunovič Barlybajev a jeho tím dnes rokoval v predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SPOK) Petrom Mihókom.

Obe strany sa dohodli, že spolu usporiadajú v regionálnych pobočkách SOPK semináre, ktoré sa budú týkať možnej spolupráce slovenských a kazašských podnikov v oblasti obchodu a investovania.

Veľvyslanec Kazachstanu je skúsený kariérny diplomat. Absolvoval  Ruskú štátna univerzita  humanitných vied (Moskva), Inštitút diplomacie Akademie verejnej správy pri kancelárii prezidenta Kazašskej republiky a Londýnsku školu ekonómie.

Má za sebou viacero významných diplomatických postov. Dňa 30.03.2022 bol výnosom prezidenta Kazašskej republiky vymenovaný za mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kazašskej republiky v Slovenskej republike

Ekonomika Kazachstanu je najväčšia v Strednej Ázii v absolútnom vyjadrení aj v prepočte na obyvateľa. Kazachstan prilákal do roku 2021 zahraničné investície v hodnote viac ako 370 miliárd USD, odkedy sa po rozpade bývalého Sovietskeho zväzu stal nezávislou republikou . 

Má zásoby ropy, ako aj minerálov a kovov. Má tiež značný poľnohospodársky potenciál, so svojimi rozsiahlymi stepnými územiami, v ktorých sa nachádza chov dobytka aj výroba obilia. Hory na juhu sú dôležité pre jablká a vlašské orechy ; oba druhy tam divo rastú. Priemyselný sektor Kazachstanu spočíva na ťažbe a spracovaní týchto prírodných zdrojov

Fotografie: SOPK, Veľvyslanectvo Kazašskej republiky na Slovensku.