V Užhorodskej národnej univerzite otvorili nový Kabinet ukrajinsko-slovenského priateľstva

UŽHOROD – Dňa 10. marca bola na Fakulte medzinárodných ekonomických vzťahov Užhorodskej národnej univerzity U oficiálne otvoreý kabinet  ukrajinsko-slovenského priateľstva.

Rekonštrukcia auly bola možná vďaka spoločnému ukrajinsko-slovenskému projektu s podporou Konzulátu SR. Informovalo o tom mediálne centrum UzhNU.

Na podujatí bol prítomný konzul Slovenskej republiky v Užhorode pán Roman Žatko, rektor Užhorodskej nátodnej univerzity pán Volodymyr Smolanka, dekan FMEV Mykola Palinchak, ktorý prestrihol červenú pásku.

„Dnes je na Fakulte medzinárodných ekonomických vzťahov veľký sviatok. Otvárame kabinet ukrajinsko-slovenského priateľstva. Jeho rekonštrukcia bola možná vďaka spoločnému ukrajinsko-slovenskému projektu, ktorý sme podali spolu s Konzulátom SR v Užhorode. Vďaka tomuto projektu máme modernú interaktívnu tabuľu, vytvorenú otvorenú knižnicu na území fakulty – to všetko slúži študentom. V tejto posluchárni sa budú konať prednášky, konferencie a biznis hry,“ hovorí dekan fakulty Mykola Palinchak.

Zároveň vyjadril poďakovanie Konzulátu SR a pracovníkom fakulty a zaželal, aby toto publikum prispelo ku kvalitnému vzdelávaniu mladých ľudí.

Po slovensky sa prítomným prihovoril konzul Slovenskej republiky v Užhorode Roman Žatko:

„V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi dekanovi a pánovi rektorovi za pomoc pri organizácii rekonštrukcie tejto auly. Úzko spolupracujeme s Vašou univerzitou, najmä s Fakultou medzinárodných ekonomických vzťahov a radi Vám pomôžeme s rekonštrukciou priestorov, ktoré fakulte pomôžu. Toto nie je náš posledný projekt. Naším cieľom je investovať tam, kde to prinesie výsledky.“

V závere zaželal študentom úspešné štúdium a poznamenal, že najdôležitejšie je, aby sa na Ukrajine skončila vojna a mladí ľudia mohli študovať bez zbytočných starostí.

Fotografie:www.zakarpaty24.com