V Bratislave manažéri finančného sprostredkovania

V metropole Slovenska sa 2. mája 2019 uskutoční významné medzinárodné stretnutie najvyšších predstaviteľov asociácií z oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva.

Hlavné mesto Slovenska sa už 2. mája stane dejiskom významného medzinárodného stretnutia šéfov asociácií finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov z krajín strednej Európy. Odborníci zo Slovenska, susedného Česka, Maďarska a Poľska si budú vymieňať svoje praktické skúsenosti s implementáciou Európskej smernice o distribúcii poistenia (IDD) do národných legislatív, ako aj špecifiká jednotlivých trhov.

Špecifiká trhov strednej Európy a ochrana finančných spotrebiteľov si zaslúžia zvýšenú medzinárodnú pozornosť. Keďže zastupujem slovenskú asociáciu AFISP priamo v európskej asociácii BIPAR, vidím rozdiely a problémy, ktorými sa zaoberajú kolegovia zo  západoeurópskych krajín, a problémy, ktoré trápia nás, sprostredkovateľov z tohto regiónu. Aj preto sme sa rozhodli v Bratislave zorganizovať odborný workshop, kde by sme si vymenili skúsenosti a názory nielen na legislatívu, ale aj na prostredie, v ktorom fungujeme, a snažili sa prispieť k rozvoju finančných trhov a finančného sprostredkovania a vyššej ochrane klientov,“ konštatuje Martin Lancz, predseda predstavenstva  Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP).

Sektor tento rok čaká veľa administratívnych procesov súvisiacich s mnohými legislatívnymi povinnosťami, vrátane aplikácie IDD smernice do praxe, napríklad úpravy informačných systémov, metodík a rôznych ďalších procesov s tým súvisiacich. V Bratislave sa preto upriami pozornosť nielen na prezentáciu Európskej federácie BIPAR na tému IDD smernice, ale počas workshopu budú môcť odborníci porovnať očakávania a realitu a diskutovať o vlastných skúsenostiach pri začleňovaní IDD smernice do národných legislatív u nás, v Česku, Poľsku a Maďarsku. Veľkou diskusnou témou bude tiež budúcnosť finančného trhu, nové trendy a digitalizácia sektora.

Na workshope za zúčastní vyše 100 špičkových predstaviteľov z oblasti finančného sprostredkovania, poisťovníctva i bankového sektora. Vystúpi na ňom riaditeľ BIPAR Nic De Maesschalck. S odbornými prezentáciami vystúpia tiež čelní predstavitelia českých asociácií ČASF a AČPM, maďarskej AIIBH a ďalší.

 Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vznikla v máji 2007. V súčasnosti združuje 30 členov, ktorí zastupujú vyše 11 000 finančných agentov pôsobiacich na slovenskom trhu, čo je viac ako 70 %. AFISP reprezentuje a obhajuje profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a poradcov, participuje na tvorbe legislatívy, ochraňuje záujmy klientov, vykonáva dohľad nad etikou podnikania a kvalitou poskytovaných služieb, podporuje vzdelávanie. AFISP spolupracuje s Národnou bankou Slovenska a asociáciami združujúcimi banky, poisťovne i obchodníkov s cennými papiermi. Viac na www.afisp.sk a https://www.facebook.com/afisp.asociacia/.