Televízny most NBS so Slovenskou bankovou asociáciou

BRATISLAVA – Národná banka Slovenska ubezpečuje klientov bánk, že všetky dôležité funkcie vrátane zásobovania hotovosťou budú aj naďalej zabezpečované v rozsahu podľa požiadaviek bankového sektora. Informoval o tom Peter Majer, hovorca NBS.

Vyplynulo to z telekonferencie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS) so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Témou boli aktuálne otázky, ktoré súvisia  s mimoriadnou situáciou spojenou s pandémiou koronavírusu.

NBS informovala o návrhoch európskych inštitúcií (ECB, EBA) na dočasné zmiernenie niektorých pravidiel obozretného podnikania.  Zámerom je dočasne uvoľniť požiadavky na banky v oblasti kapitálu a likvidity a tým vytvoriť priestor na stabilizáciu reálnej ekonomiky.

Predstavitelia bankového sektora informovali NBS o opatreniach, ktoré prijali, aby mohli bankové služby nepretržite poskytovať  zákazníkom. Aj napriek úprave otváracích hodín budú bankové služby naďalej poskytovať v plnom rozsahu.

V záujme pomôcť klientom bánk v prípade dočasných problémov so splácaním svojich splátok bankám, obe strany diskutovali o možnostiach v rámci platnej regulácie. Dohodli sa,  že sa urobí podrobnejšia analýza. Jej cieľom nájsť vhodné riešenie pre klientov, ktorý sa to týka.

Telekonferencie budú pravidelnou formou komunikácie medzi NBS a SBA na vzájomné informovanie sa o vývoji situácie.

Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada NBS.

Banková rada NBS určuje najmä zásady postupu Národnej banky Slovenska a jej organizačných zložiek pri uskutočňovaní spoločnej európskej menovej politiky podľa osobitných predpisov a pravidiel platných pre spoločnú európsku menovú politiku. Určuje aj zásady výkonu a organizáciu výkonu dohľadu nad finančným trhom a vo veciach dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska. Banková rada má v súčasnosti piatich členov, ktorými sú guvernér, viceguvernér a traja ďalší členovia.

Hlavnou činnosťou Slovenskej bankovej asociácia je optimalizácia ekonomického a právneho prostredia v oblasti bankovníctva presadzovaním spoločných záujmov sektora smerom k orgánom štátnej moci, verejnosti a zahraničiu.