ŠÚ SR: klesá dôvera spotrebiteľov v SR

BRATISLAVA – Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa ku koncu roka postupne zhoršuje.

Na  začiatku decembra už štvrtý mesiac po sebe plynule klesala a dosiahnutá úroveň bola najnižšia od marca tohto roku. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery bol na úrovni -25,9, medzimesačne klesol o 3 body, zaostávanie za úrovňou dlhodobého priemeru sa tak mierne prehlbuje.

Respondenti boli pesimistickejší pri všetkých štyroch zložkách indikátora. Obavy najviac vzrástli v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a finančnej situácie domácnosti. Mierne pesimistickejší boli respondenti aj pri očakávaných úsporách domácností, aj pri vývoji nezamestnanosti.

V porovnaní so situáciou pred rokom, keď indikátor výrazne zaostával za dlhodobým priemerom, boli  pomerne výrazne optimistickejší (o 6,7 bodu), aktuálny výsledok však naďalej zotrval pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 6,4 bodu).

Poznámka: Hodnoty indikátora spotrebiteľskej dôvery sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické). Údaje sú sezónne upravené.