Slovensko má vďaka migrantom viac obyvateľov

BRATISLAVA – K 31. marcu 2020 mala Slovenská republika 5 457 926 obyvateľov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky.

V 1. štvrťroku 2020 sa v Slovenskej republike narodilo 13 477 živých detí a zomrelo 14 045 osôb. Prirodzený úbytok obyvateľstva tak predstavoval 568 osôb. Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 621 osôb (prisťahovalo sa 1 263 a vysťahovalo sa 642 osôb) . Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska bol 53 osôb.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.