SEC dala Ensign Peak riadiacej aktíva mormónov pokutu za porušenie pravidiel informovania

WASHINGTON – Americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) obvinila neziskovú organizáciu Ensign Peak Advisers Inc.

Tá  spravuje investície Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní (mormóni), z neoznámenia investícií do akcií a ďalších porušení.

Podľa tlačovej správy spoločnosti Ensign Peak súhlasila so zaplatením pokuty vo výške 4 mil. dolárov na urovnanie sporu, cirkev vo výške 1 mil. dolárov.

Podľa SEC spoločnosť Ensign Peak v rokoch 1997 až 2019 nepredložila komisii formulár 13F, štvrťročnú správu, v ktorej musia inštitucionálni investori zverejniť hodnotu viacerých cenných papierov, ktoré vlastnia. Cirkev sa obávala, že zverejnenie jej investičného portfólia, ktoré do roku 2018 narástlo na približne 32 miliárd USD, by malo negatívne dôsledky.

Aby zakryla rozsah svojich investícií, spoločnosť Ensign Peak s vedomím a súhlasom cirkvi vytvorila 13 fiktívnych spoločností s ručením obmedzeným, údajne so sídlami po celej krajine, a v ich mene podala formuláre 13F komisii SEC.

Vo formulároch 13F týchto schránkových spoločností sa okrem iného nesprávne uvádzalo, že majú výhradnú investičnú právomoc. V skutočnosti si spoločnosť Ensign Peak ponechala kontrolu nad všetkými investičnými rozhodnutiami pre seba, uviedla komisia.

“Tvrdíme, že investičný manažér Cirkvi svätých neskorších dní s vedomím cirkvi vynaložil veľké úsilie, aby sa vyhol zverejneniu investícií cirkvi tým, že komisiu a investorov pripravil o presné trhové informácie,” povedal riaditeľ odboru SEC Gurbir Grewal. – Požiadavka poskytovať včasné a presné informácie vo formulári 13F sa vzťahuje na všetkých správcov inštitucionálnych investícií vrátane neziskových a charitatívnych organizácií.”

Mormonizmus je duchovný smer niekoľkých rôznych kresťanských cirkví spojených s postavou “proroka” Josepha Smitha alebo jeho dielom Kniha Mormonova. V súčasnej dobe sú dominantné predovšetkým 3 mormonské spoločenstvá:

  • Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (zvaná tiež LDS – “Latter-day Saints / “Svätí Posledných dní”) – považuje sa za jedinú cirkev, ktorá má v súčasnej dobe kňazskú právomoc od boha
  • Kristova komunita (RLDS – reorganizovaná LDS) – nepovažuje sa za jedinú pravú cirkev, radšej na seba nazerá ako na kresťanskú komunitu
  • FLDS (fundamentalistická LDS) – najväčšia polygamná mormonská cirkev v dnešných USA. Odštiepila sa od LDS cirkvi počas éry Wilforda Woodruffa, ktorý ustúpil americkej vláde a vzdal sa plurálneho manželstva